Skip to content

Міжнародне співробітництво

Фізико-технічний факультет має широке коло контактів щодо міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах.

Факультет плідно співпрацює з Фізико-технічним факультетом  Євразійського національного університету ім. М. Гумильова (м. Астана, Казахстан). В ЄНУ за сприянням викладачів ДНУ була створена кафедра космічних технологій. Викладачі ДНУ – проф. О.М. Петренко, проф. А.Ф. Санін, доц. В.Л. Бучарський, доц. Ю.О. Мітіков, доц. Т.В. Лабуткіна, доц. Ю.В. Сохач прочитали в ЄНУ лекції з базових дисциплін, на основі яких спільно з викладачами ЄНУ було розроблену освітню програму освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Ракетно-космічна техніка». В ДНУ навчались 15 магістрів, які отримали диплом бакалавра ЄНУ та продовжили навчання в магістратурі ДНУ.

Протягом останніх років викладачі фізико-технічного факультету плідно співпрацюють з університетами та науковими установами Китаю. Викладачі ФТФ – проф. О.М. Петренко, проф. А.Ф. Санін, проф. О.А. Приходько, доц. В.Л. Бучарський викладали оглядові лекції в Харбінському політехнічному університеті (м. Харбін), Інституті фізики (м. Ланьчжоу), Інституті механіки (м. Хох-Хот), Інституті космічних двигунів (м. Шанхай). Викладачі ДНУ прийняли участь в Конгресі двигунобудівників Китаю з доповідями щодо наукових розробок на фізико-технічному факультеті ДНУ. Проф. О.М. Петренку та проф. А.Ф. Саніну було присвоєно почесні звання Почесного професора Харбінського політехнічного університету.

В 2018 р. університетом було підписано угоду з університетом КОНКУК (м. Сеул, Південна Корея) щодо співробітництва у галузі наукових розробок з ракетно-космічної техніки. Основною метою угоди є залучення провідних фахівців кафедр проектування і конструкцій літальних апаратів та двигунобудування до виконання спільних наукових проектів з підприємства космічного агентства Республіки Корея.

Останні декілька років фізико-технічний факультет співпрацює з міжнародною корпорацією «Ноосфера». За підтримкою «Ноосфери» на факультеті було створено нову кафедру космічних інформаційних технологій, випускники якої мають можливість отримати роботу в «Ноосфері». На факультеті за підтримкою «Ноосфери» створено Інжинірингову школу, яка містить у своєму складі лабораторії, в яких студенти відповідних випускових кафедр мають можливості отримати практичні навички розробки реальних вузлів та систем ракетно-космічної техніки.

З кожним роком міжнародне співробітництво фізико-технічного факультету розширюється як в освітній, так і в науковій сферах.