Skip to content

Наукова діяльність кафедри РЕА

Неруйнуючий контроль – це мистецтво приймати доволі гарні рішення при браку даних про об’єкти контролю. В цьому випадку немає нічого кращого для практики, ніж гарна теорія. Як відомо, найдорожче в будь-якій сфері практичної діяльності – це технології. Створення технології не руйнуючого контролю потребує:
1) Знання про об’єкти контролю ;
2) виміри, які прямо чи опосередковано містять інформацію про їх фізико-технічні характеристики;
3) методик (алгоритмів і програм) обробки цих вимірів з метою формування даних для підтримки прийняття рішень про стан підконтрольних об’ектів.
При не руйнуючому контролі вирішуються задачі дефектоскопії (виявлення дефектів), дефектометрії (оцінки їх характеристик), технічної діагностики (встановлення причинно-наслідкового зв’язку) і моніторингу – нагляд за станом підконтрольних об’єктів і вияв змін і відхилень стану від норми.
Наукова робота кафедри ведеться з трьох напрямів:
1) Вдосконалення контрольно-вимірних приладів і методик;
2) Неруйнуючий голографічний контроль і технічна діагностика ракетно-космічної техніки;
3) Вдосконалення інформаційно-вимірювальних технологій обробки вимірів і формування даних для прийняття рішень.
На даний момент основна увага приділяється дослідженню наступних питань:
1) Теорія і практика побудови математичних моделей підконтрольних об’єктів і технологічних процесів по апріорним емпіричним даним;
2) Теоретичні основи обробки вимірів і формування вирішальних правил в задачах безеталонної дефектоскопії і моніторингу при браку даних і обмеженнях на об’єм вимірів;
3) Дослідження вейвлет-перетворень в задачах дефектометрії і формування математичних моделей дефектів;
4) Розробка математичних моделей і причинно-наслідкових зв’язків вимірів неруйнуючого контролю і вимір параметрів , які характеризують стан підконтрольних об’єктів і технологічних процесів.
Задачі вдосконалення і обробки інформаційно-вимірювальних технологій вирішуються співробітниками кафедри в складі: Малайчук В.П., Петренко А.Н., Рожковський В.Ф., Лисенко Н.А., Мозговий А.В., Клименко С.В., Кошулян А., Федорович А.