Skip to content

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Дніпровського національного університету ім О.Гончара  – постійно діючий колегіальний орган, що об’єднує на умовах добровільного членства наукову молодь, забезпечуючи її підтримку в ході виконання наукових досліджень,  реалізацію професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів і прав молодих фахівців та сприяючи  розвитку науки в державі.

З метою сприяння якнайшвидшому професійному зростанню наукової молоді Рада молодих вчених:

- забезпечує методичну та організаційну підтримку публікацій молодих вчених;

- організовує участь наукової молоді у національних і міжнародних конкурсах;

- організовує збір і поширення інформації про організації, які пропонують грантову підтримку молодим вченим;

- організовує зустрічі широкої громадськості молодих вчених з провідними вченими та публічними людьми;

- здійснює співробітництво з іншими молодіжними та громадськими фаховими організаціями з метою підвищення ефективності власної діяльності.

Гранти для молодих вчених