Skip to content

Кафедра космічних інформаційних технологій

Кафедра космічних інформаційних технологій запрошує на навчання
для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавр) або освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст)

 

Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Спеціалізація «Космічні інформаційні технології»

Кваліфікація за дипломом буде такою:
«Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціалізацією космічні інформаційні технології»


До вступних випробувань допускаються особи,
які отримали диплом бакалавра або спеціаліста
за будь-якою спеціальністю!


Терміни подання документів на навчання: з 04 до 24 липня 2017 р.

[Переглянути всі етапи вступної кампанії]

[Додаткова інформація з питань вступу на сайті Університету]


Особи, які виконали повністю навчальний план за освітнім рівнем бакалавра і отримали диплом бакалавра за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» або напрямами підготовки 6.051101 Авіа- та ракетобудування, 6.051102 Ракетні двигуни та енергетичні установки проходять фахові вступні випробування тільки за основною програмою:

[Завантажити програму фахових вступних випробувань]

Фахові вступні випробування за основною програмою будуть проводитись з 31 липня до 3 серпня 2017 року, вони містять питаня за темами таких дисциплін:
1. Розрахунок і конструювання деталей ЛА.
2. Основи технології виробництва ЛА і ЕДУ.
3. Основи програмування в інженерній галузі.
4. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.

[Завантажити навчальні матеріали]

Фахові вступні випробування за основною програмою передбачають виконання тестових завдань.
Кожний тест для фахових випробувань формується з 25 тестових запитань.

Тести подаються на спеціально розроблених аркушах паперу, де наводяться питання та варіанти відповідей. Тест складається з чотирьох окремих блоків відповідно до наведеного переліку дисциплін.

Структура білету

Питання 1 – 5 з дисципліни “Розрахунок і конструювання деталей ЛА”.
Питання 6 – 11 з дисципліни “Основи технології виробництва ЛА і ЕДУ”.
Питання 12 – 17 з дисципліни “Основи програмування в інженерній галузі”.
Питання 18 – 25 з дисципліни “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів”.

По 4 бали за кожне питання


Фахові вступні випробування за додатковою програмою проходять вступники з будь-яких інших спеціальностей (окрім зазначених вище). Додаткові вступні випробування будуть проводитись 25 – 26 липня 2017 року.

[Завантажити додаткову програму фахових вступних випробувань]

Фахові вступні випробування за додатковою програмою передбачають виконання тестових завдань.
Кожний тест для фахових випробувань формується з 25 тестових запитань.

Тести подаються на спеціально розроблених аркушах паперу, де наводяться питання та варіанти відповідей. Тест складається з чотирьох окремих блоків відповідно до наведеного переліку дисциплін.

Структура білету

Питання 1 – 9 з дисципліни “Системи автоматизованого проектування приладів неруйнівного контролю”.
Питання 10 – 18 з дисципліни “Оптичний контроль”.
Питання 19 – 25 з дисципліни “Мережі ЕОМ”.

По 4 бали за кожне питання


Вступні екзамени з іноземної мови будуть проводитись 27 – 30 липня 2017 року.


[Правила прийому до Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара у 2017 році]

Перейти на сайт кафедри.