Skip to content

Кафедра систем автоматизованого керування

Кулабухов Анатолій Михайлович
завідувач кафедри систем автоматизованого управління

доцент, кандидат технічних наук

Має більше 160 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Є головою науково-методичної ради фізико-технічного факультету, секретарем науково-методичної комісії “Авіоніка” Міністерства освіти і науки, керівником студентського проектно-конструкторського бюро.


Кафедра готує спеціалістів в сфері електроніки і телекомунікації зі спеціальностей: 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізація – мобільний і космічний зв’язок, і 173 «Авіоніка». Освітні рівні: бакалавр, магістр, доктор філософії. З 2017 року організований прийом випускників коледжу на прискорену форму навчання (2 роки та 9 місяців) зі спеціальності 172 “Телекомунікації і радіотехніка” спеціалізація “Мобільний і супутниковий зв’язок”.

Професорсько-викладацький склад:
Професори:

Ларін Володимир Олексійович: оптимальні рівняння, радіолокація.
Авдеев Вольт Васильович: цифрові системи, керування космічними системами.
Зирка Сергій Євгенійович: электротехника, процессы в ферромагнитных материалах.
Доценти:
Чашка Юрій Михайлович: системи зв’язку, робототехнічні системи.
Мороз Юрій Іванович: автоматичне керування, моделювання магнітних процесів.
Лабуткіна Тетяна Вікторівна: інформаційні мережі, супутниковий зв’язок.
Голубек Олександр В’ячеславович: системи керування, навігаційні системи.
Старші викладачі:
Беликов Володимир Вікторович: інформаційні технології, системи орієнтації.
Савченко Ігор Дмитрович: радіосистеми, наземні станції супутникових систем.
Філіал кафедри в ГКБ “Південне”:
проф. Новіков Олександр Васильович:системи керування ракет-носіїв.
доц. П’ятак Ігор Авдійович: системи керування космічних апаратів.
ст. вик. Грошелев Дмитро Геннадійович: динаміка і балістика космічних апаратів.

Підготовка спеціалістів з телекомунікації та радіотехніки здійснюється для підприємств Дніпровського регіону, які займаються проектуванням, виробництвом та експлуатацією радіоелектронної апаратури систем автоматики і зв’язку. Підготовка спеціалістів з авіоніки здійснюється для ракетно-космічної галузі і підприємств Дніпровського регіону, які займаються проектуванням, виробництвом та експлуатацією систем управління з використанням комп’ютерної техніки. Кафедра має 6 навчальних лабораторій.

Умови вступу: сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: математика, українська мова та література , а також сертифікат з фізики або іноземної мови.

Наукова діяльність: космічні апарати дистанційного зондування Землі, систем керування ракет-носіїв і космічних апаратів, інформаційні космічні системи, системи орієнтування та навігації, мобільний і космічний зв’язок, автоматика і системи управління підприємств, процеси і явища в феромагнітних матеріалах.

По проекту TEMPUS з західноєвропейськими вишами створена лабораторіями супутникового зв’язку. Спільно з університетом Кардиффа проводяться дослідження процесів в феромагнітних матеріалах. Студенти мають можливість проходити стажування в ведучих західноєвропейських вишах і отримати диплом європейського зразку.

На кафедрі навчались студенти і аспіранти з Італії, Бразилії, Індії, Йорданії, Тунісу, Лівану, Казахстану.

Іноземні студенти, які навчаються на кафедрі, успішно працюють у ведучих компаніях, аерокосмічних агентствах і викладають в університетах різних країн.

Студенти беруть участь у навчальній, науково-дослідницькій роботі, студентському самоврядуванні і культурно-масових заходах. Досягнення в науковій, практичній і дослідницькій роботі студенти демонструють при захисті дипломних проектів, на конкурсах студентських робот, студентських олімпіад, міжнародних науково-практичних конференціях “Людина і космос”,”Дніпровська орбіта”, “Міжнародний астрономічний конгрес” та інших.

На кафедрі працює студентське проектно-конструкторське бюро зі створення українських молодіжних супутників та університетського наносупутника.