Skip to content

Кафедра безпеки життєдіяльності


Січовий Олексій Володимирович


Кафедра забезпечує викладання загальних університетських дисциплін: безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі.

Основні напрямки наукових досліджень:
- Визначення негативного впливу процесів виробництва ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище;
- Прогнозування змін в стані навколишнього середовища, які здійснюються в результаті антропогенного впливу;
- Використання аерокосмічної інформації для моніторингу забруднення навколишнього середовища важкими металами та радіонуклідами;
- Захист навколишнього середовища і здоров’я людини в умовах промислового виробництва, розробка методів захисту атмосферного повітря від металургійного виробництва;
- Створення принципово нових способів переробки відходів ракетно-космічної та машинобудівної промисловості в сировинні композити для чорної металургії.