Skip to content

Кафедра радіоелектронної автоматики


Малайчук Валентин Павлович
завідувач кафедри радіоелектронної автоматики,

доктор технічних наук, професор


На кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів п першому, другому і третьому рівням віщої освіти зі спеціальностей 151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та 125 Кібербезпека.

Основні напрямки наукових досліджень:
- Розробка та дослідження систем автоматичного керування і контролю складних технічних систем, в тому числі, рушійних установках малої тяги для космічних літальних апаратів;
- Інформаційно-вимірювальні технології не руйнуючого контролю;
-Розробка і дослідження алгоритмів обробки вимірів і сигналів не руйнуючого контролю;
- Розробка апаратури і методик не руйнуючого контролю.

На базовому підприємстві НІІ “Технології машинобудування” функціонує філіал кафедри, до складу кафедри входить науково-дослідницька лабораторія “Інформаційно-вимірювальні технології не руйнуючого контролю”.