Навігація

 

 

 

Освітні програми

Кафедра готує фахівців в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за такими освітніми програмами:

Освітня програма: Автоматика і управління в технічних системах
Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітні рівні: Бакалавр, магістр, доктор філософії

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг:55 осіб
Сертифікати для вступу: 1) математика;
2) українська мова і література;
3) фізика або іноземна мова

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Термін навчання: 2 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг:25 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра);
2) фахове випробування за спеціальністю

Студенти отримують знання з динаміки польоту, навігації та орієнтації літальних апаратів, теорії автоматичного керування, електроніки, мікропроцесорної техніки, програмування, сучасних інформаційних мереж і технологій, супутникових систем і наземних комплексів управління. Поглиблено вивчають англійську мову для професійного спілкування в міжнародному середовищі, мають можливість: мобільного обміну з іншими країнами і участі у різноманітних проектах.

Магістр на базі ОКР бакалавр

Термін навчання: Освітньо-наукова програма «Авіоніка» — 1 рік 10 місяців
Освітньо-професійна програма «Авіоніка» — 1 рік 5 місяців
Ліцензійний обсяг: 15 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому бакалавра;
2) фахове випробування за спеціальністю;
3) іспит з іноземної мови

Доктор філософії на базі ОКР магістр

Термін навчання:Освітньо-наукова програма «Авіоніка» — 4 роки

Де можна працювати після закінчення навчання?

 • державні космічні підприємства України (КБ Південне, Південний машинобудівний завод, Інститут технічної механіки Національної академії наук і Державного комічного агентства України та ін.);
 • космічні агентства і вищі навчальні заклади світу: Європи (Німеччина, Франція, Росія та ін.), Азії (Казахстан, Японія), Америки (Бразилія, НАСА, США), Австралії;
 • комерційні космічні фірми України і світу;
 • підприємства, організації і фірми Дніпровського регіону.

 

 

Освітня програма:Мобільний та супутниковий зв’язок
Спеціальність:172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітні рівні: Бакалавр

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг:35 осіб
Сертифікати для вступу: 1) математика;
2) українська мова і література;
3) фізика або іноземна мова

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Терміни навчання:за умов наявності диплому за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка — 1 рік 10 місяців;
за умов наявності диплому за іншими спеціальностями — 2 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг:15 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра);
2) фахове випробування за спеціальністю

Студенти отримують знання з телекомунікаційних систем, теорії передачі інформації, інформаційно-комп’ютерних телекомунікаційних систем, систем прийому-передачі інформації, мобільного і супутникового зв’язку, електроніки і схемотехніки, мікропроцесорних систем, програмування, систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури. Поглиблено вивчають англійську мову для професійного спілкування в міжнародному середовищі, мають можливість: мобільного обміну з іншими країнами і участі у різноманітних проектах.

Де можна працювати після закінчення навчання?

 • державні космічні підприємства України (КБ Південне, Південний машинобудівний завод, Інститут технічної механіки Національної академії наук і Державного комічного агентства України та ін.);
 • космічні агентства і вищі навчальні заклади світу: Європи (Німеччина, Франція, Росія та ін.), Азії (Казахстан, Японія), Америки (Бразилія, НАСА, США), Австралії;
 • комерційні космічні фірми України і світу;
 • підприємства, організації і фірми Дніпровського регіону.

 

 

 

Професорсько-викладацький склад і наукові напрямки

 

Кулабухов Анатолій Михайлович
завідувач кафедри,
доцент, кандидат технічних наук

Має більше 200 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є головою науково-методичної ради фізико-технічного факультету, секретарем науково-методичної комісії “Авіоніка” Міністерства освіти і науки України, керівником студентського проектно-конструкторського бюро по створенню університетського мікросупутника.

Професори:
Ларін Володимир Олексійович: радіолокація, оптимальне керування, системи радіокерування літальними апаратами.
Авдеев Вольт Васильович: цифрові системи, керування космічними системами, системи стабілізації руху ракет і космічних апаратів.
Зирка Сергій Євгенійович: електротехніка, процеси в феромагнітних матеріалах та силових трансформаторах, моделювання процесів в системах енергозабезпечення.
Доценти:
Мороз Юрій Іванович: автоматичне керування, процеси в феромагнітних матеріалах та силових трансформаторах, моделювання процесів в системах автоматичного керування.
Лабуткіна Тетяна Вікторівна: інформаційні мережі, космічні системи зв’язку та моніторингу Землі та навколоземного простору.
Голубек Олександр В’ячеславович: системи керування, навігаційні системи, методи утилізації космічного сміття.
Старший викладач:
Савченко Ігор Дмитрович: радіосистеми, наземні станції спостереження за космічними апаратами.
Консультанти з ДКБ “Південне”:
проф. Новіков Олександр Васильович: системи керування ракет-носіїв.
доц. П’ятак Ігор Авдійович: системи керування космічних апаратів.
ст. вик. Грошелев Дмитро Геннадійович: динаміка і балістика космічних апаратів.

 

 

 

Навчальні лабораторії

На кафедрі існують дві навчальні лабораторії «Авіоніка» та «Радіотехніка».

Навчальна лабораторія «Авіоніка»
забезпечує лабораторні практикуми з:

 • автономних систем керування літальних апаратів;
 • обчислювальних пристроїв;
 • промислової електроніки;
 • електроприводу.

Навчальна лабораторія «Радіотехніка»
забезпечує лабораторні практикуми з:

 • електротехніки та радіовимірювань;
 • радіорелейних систем зв’язку;
 • міні АТС;
 • супутникового зв’язку.

 

 

 

Гуртки та наукова робота студентів

З перших курсів студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи. На кафедрі працює студентське проектно-конструкторське бюро зі створення українських молодіжних супутників та університетського наносупутника, та декілька наукових гуртків.

Результати наукової роботи студентів кафедри САУ представляються у доповідях на міжнародних конференціях і наукових статтях у фахових наукових збірниках України і закордоном. Щорік за результатами наукової роботи студентів кафедри публікується 2-5 статей і 20-30 тез доповідей.

За результатами участі студентів отримано 6 дипломів за кращі проекти ДКАУ і НЦАОМ. В проекті університетського наносупутника приймають участь до 20 студентів в рамках курсового і дипломного проектування.

Студенти кафедри – переможці Всеукраїнського конкурсу Авіатор. Смирнов Артем відвідав у числі переможців авіасалон Фарнборо (Лондон), а Бабаніна Анастасія – авіасалон Ля-Бурже (Париж).

Студенти мають можливість на протязі 1-2 семестрів проходити безкоштовно стажування в провідних західноєвропейських вищих навчальних закладах і отримати диплом європейського зразку.

На кафедрі проходили стажування аспіранти з Римського університету Італії, магістри з Федерального університету м. Бразиліа (Бразилія). Вони успішно захистили дисертації і працюють в Європейському космічному агентстві, університеті Бразилії і Космічному агентстві Бразилії.

На кафедрі САУ навчалися студенти з Індії, арабських країн і з Казахстану. Випускники з Казахстану працюють у Євразійському національному університеті ім. Льва Гумільова і космічному агентстві Казахстану – Казкосмос.