Кафедра космічних інформаційних технологій

БАКАЛАВР МАГІСТР ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ НАГОРОДИ НАШ САЙТ FACEBOOK
Кафедра космічних інформаційних технологій запрошує на навчання та пропонує чотири освітні програми:
Спеціальність Освітня програма Вид пропозиції Термін навчання Екзамени та коефіцієнти
Освітня програма першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти.
Ліцензований обсяг — 45 осіб. Форма навчання — денна.
133 — Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв Відкрита, із вказанням пріоритетності 3 р 10 м Українська мова та література (ЗНО) (k=0.2, балmin=100)
Математика (ЗНО) (k=0.4, балmin=100)
Іноземна мова (ЗНО) (k=0.3, балmin=100)
Фізика (ЗНО) (k=0.3, балmin=100)
Середній бал документа про освіту (k=0.1)
Освітня програма першого бакалаврського рівня на базі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Ліцензований обсяг — 45 осіб. Форма навчання — денна.
133 — Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв Фіксована 1 р 10 м Фахове випробування (k=1, балmin=110)
Середній бал документа про освіту (k=1)
Освітня програма другого магістерського рівня на базі бакалавра з будь-якої спеціальності.
Ліцензований обсяг — 64 особи. Форма навчання — денна.
134 — Авіаційна та ракетно-космічна техніка Космічні інформаційні технології (освітньо-професійна) Фіксована 1 р 5 м Іноземна мова (іспит) (k=1, балmin=20)
Додаткове фахове випробування (залік) (k=0, балmin=75)
Фахове випробування (k=1, балmin=40)
Середній бал документа про освіту (k=1)
Освітня програма доктора філософії третього освітньо-наукового рівня на базі магістра з будь-якої спеціальності.
Ліцензований обсяг — 30 осіб. Форма навчання — денна та заочна.
134 — Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційна та ракетно-космічна техніка 4 р 0 м Фахове випробування,
Іноземна мова

Чи знаєш ти, що на кафедрі відкрита нова освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів?

НОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ І ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

СТАНЬ ПЕРШИМ — ЗРОБИ НОВИЙ ВИБІР!

Хочеш стати справжнім фахівцем?
Хочеш одержати дійсно корисні знання?
Хочеш стати конкурентним на ринку праці?

ПОЧНИ СВІЙ ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ РАЗОМ ІЗ НАМИ!
КАФЕДРА ПРОПОНУЄ
 • Передове технічне оснащення, найкраще в університеті
 • Найсучаснішу лабораторну базу
 • Безкоштовний швидкісний Wi-Fi
 • Широкий спектр ліцензійного програмного забезпечення
 • Затишні аудиторії – теплі взимку та прохолодні влітку
 • Лекції від провідних професорів та доцентів університету
 • Можливість перейняти досвід у спеціально запрошених фахівців світового рівня
 • Справжню практичну підготовку на підприємствах партнерів
 • Участь у науково-практичних конференціях та конкурсах
ТИ З НАМИ, ЯКЩО ДІЙСНО ПРАГНЕШ
 • Заручитися менторською підтримкою практикуючих спеціалістів космічної галузі та машинобудування
 • Отримати додаткову стипендію за досягнення в навчанні
 • Провести науково-дослідну та переддипломну практику на сучасному виробництві
 • Одержати корисні практичні знання під час самостійної роботи, працюючи над проектами з перспективою втілити їх у життя
 • Скористатися матеріально-технічною базою партнерів бізнес-середовища в рамках навчального процесу
ЩО ТАКЕ ІНЖИНІРИНГ?

Це знання про те, що відбувається під час створення інноваційного продукту або виробу, як технічної системи

ЧОМУ ТИ НАВЧИШСЯ?

Застосовувати сучасні інформаційні технології менеджменту та комп’ютерні системи для інженерного аналізу, проектування, конструювання, організації виробництва та керування життєвим циклом продукту на всіх його етапах

МИ ПРАГНЕМО

Забезпечити відповідність академічних і професійних компетенцій наших випускників вимогам новітнього виробництва та бізнесу

ЩО ДАЛІ?
МИ ПРОПОНУЄМО ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ
«КОСМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Навчальний план:

Назва дисципліни Семестр Годин
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Методологія та організація наукових досліджень 1 90
Цивільний захист 1 60
Системне проектування ракетно-космічних комплексів 2 90
Охорона праці в галузі 2 60
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Комплексний комп’ютерний інжиніринг із застосуванням CAE/CAD/PDM-систем 1 210
Новітні технології в авіації та космонавтиці 1 180
Оптимальне проектування двигунних установок 1 90
Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників 1 90
Комплексний курсовий проект 1 90
Методи комп’ютерної обробки цифрових багатоканальних даних 1 90
Інформаційні технології аналізу аерокосмічних цифрових зображень
Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів 2 150
Математичні методи в технологічній підготовці виробництва 2 120
Матеріали, процеси й обладнання адитивного виробництва 2 120
Технологія виробництва ракет-носіїв 2 90
Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій 2 150
Комп’ютерна блочно-параметрична імітація динамічних систем літальних апаратів
Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів 2 120
Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю
ДИПЛОМУВАННЯ
Науково-дослідна практика 2, 3 450
Виконання дипломної роботи 2, 3 360
Атестація 3 90
ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДОПУСКАЮТЬСЯ ОСОБИ ЯКІ МАЮТЬ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА АБО СПЕЦІАЛІСТА ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ!

[Перелік документів, терміни подання]


Особи, які виконали повністю навчальний план за освітнім рівнем бакалавра і отримали диплом бакалавра за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» проходять фахові вступні випробування тільки за основною програмою:

Фахові вступні випробування за основною програмою передбачають виконання тестових завдань.
Фахові вступні випробування за додатковою програмою проходять вступники з будь-яких інших спеціальностей (окрім зазначеної вище).

Фахові вступні випробування за додатковою програмою передбачають виконання тестових завдань.
Дивіться також:

Що вивчають під час навчання в аспірантурі за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії?

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — це галузь науки, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА), включаючи:

 • опис, прогнозування, встановлення закономірностей, пов’язаних з дослідженнями фізичних процесів у конструкціях, агрегатах та системах ЛА;
 • розробку методів прийняття обґрунтованих проектно-конструкторських та технологічних рішень для вибору оптимальних параметрів та організації процесів життєвого циклу ЛА, а також зв’язку цих процесів із властивостями виробів та техніко-економічними й організаційними характеристиками їх виробництва;
 • формування для цих цілей математичного та програмного забезпечення.

Особливість спеціальності полягає в тому, що її основним вмістом є системне вивчення питань проектування, конструювання та виробництва ЛА, аналіз досвіду створення зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Значення рішення наукових та технічних проблем даної спеціальності виявляється у вдосконалюванні теоретичної, методичної, експериментальної та виробничої бази, яке дозволить підвищити якість і зменшити видатки на розробку, виробництво та експлуатацію ЛА. Ця галузь науки є комплексною, охоплює питання пов’язані з виявленням фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей із метою застосування результатів цих досліджень на практиці.

Наскільки якісно ми працюємо?

На IX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2018» у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» ми здобули золоту медаль, продемонструвавши у конкурсній роботі наш практичний досвід та розуміння сучасних технологій навчання.