Освітні програми

Кафедра готує фахівців в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за такими освітніми програмами:

Освітня програма: Автоматика і управління в технічних системах
Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітні рівні: Бакалавр, магістр, доктор філософії

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Термін навчання: 2 роки 10 місяців або 1 рік 10 місяців

Студенти отримують знання з динаміки польоту, навігації та орієнтації літальних апаратів, теорії автоматичного керування, електроніки, мікропроцесорної техніки, програмування, сучасних інформаційних мереж і технологій, супутникових систем і наземних комплексів управління. Поглиблено вивчають англійську мову для професійного спілкування в міжнародному середовищі, мають можливість: мобільного обміну з іншими країнами і участі у різноманітних проектах.

Магістр на базі ОКР бакалавр

Термін навчання: Освітньо-професійна програма «Авіоніка» — 1 рік 5 місяців

Конкурсна пропозиція на поточний рік (тобто, перелік освітніх програм, на які проводиться набір) і умови та правила прийому щорічно публікуються на сайті ДНУ: https://www.dnu.dp.ua/

Доктор філософії на базі ОКР магістр

Термін навчання:Освітньо-наукова програма «Авіоніка» — 4 роки

Де можна працювати після закінчення навчання?

  • державні космічні підприємства України (КБ Південне, Південний машинобудівний завод, Інститут технічної механіки Національної академії наук і Державного комічного агентства України та ін.);
  • космічні агентства і вищі навчальні заклади світу: Європи (Німеччина, Франція, Росія та ін.), Азії (Казахстан, Японія), Америки (Бразилія, НАСА, США), Австралії;
  • комерційні космічні фірми України і світу;
  • підприємства, організації і фірми Дніпровського регіону.

 

 

Освітня програма:Мобільний та супутниковий зв’язок
Спеціальність:172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітні рівні: Бакалавр

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Терміни навчання:за умов наявності диплому за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка — 1 рік 10 місяців;
за умов наявності диплому за іншими спеціальностями — 2 роки 10 місяців

Студенти отримують знання з телекомунікаційних систем, теорії передачі інформації, інформаційно-комп’ютерних телекомунікаційних систем, систем прийому-передачі інформації, мобільного і супутникового зв’язку, електроніки і схемотехніки, мікропроцесорних систем, програмування, систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури. Поглиблено вивчають англійську мову для професійного спілкування в міжнародному середовищі, мають можливість: мобільного обміну з іншими країнами і участі у різноманітних проектах.

Конкурсна пропозиція на поточний рік (тобто, перелік освітніх програм, на які проводиться набір) і умови вступу щорічно публікуються на сайті ДНУ: https://www.dnu.dp.ua/

Де можна працювати після закінчення навчання?

  • державні космічні підприємства України (КБ Південне, Південний машинобудівний завод, Інститут технічної механіки Національної академії наук і Державного комічного агентства України та ін.);
  • космічні агентства і вищі навчальні заклади світу: Європи (Німеччина, Франція, Росія та ін.), Азії (Казахстан, Японія), Америки (Бразилія, НАСА, США), Австралії;
  • комерційні космічні фірми України і світу;
  • підприємства, організації і фірми Дніпровського регіону.