Викладачі

Професорсько-викладацький склад і наукові напрямки

 

Кулабухов Анатолій Михайлович
завідувач кафедри,
доцент, кандидат технічних наук

Має більше 200 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є головою науково-методичної ради фізико-технічного факультету, секретарем науково-методичної комісії “Авіоніка” Міністерства освіти і науки України, керівником студентського проектно-конструкторського бюро по створенню університетського мікросупутника.

Професори:
Ларін Володимир Олексійович: радіолокація, оптимальне керування, системи радіокерування літальними апаратами.
Авдеев Вольт Васильович: цифрові системи, керування космічними системами, системи стабілізації руху ракет і космічних апаратів.
Зирка Сергій Євгенійович: електротехніка, процеси в феромагнітних матеріалах та силових трансформаторах, моделювання процесів в системах енергозабезпечення.
Доценти:
Мороз Юрій Іванович: автоматичне керування, процеси в феромагнітних матеріалах та силових трансформаторах, моделювання процесів в системах автоматичного керування.
Лабуткіна Тетяна Вікторівна: інформаційні мережі, космічні системи зв’язку та моніторингу Землі та навколоземного простору.
Голубек Олександр В’ячеславович: системи керування, навігаційні системи, методи утилізації космічного сміття.
Старший викладач:
Савченко Ігор Дмитрович: радіосистеми, наземні станції спостереження за космічними апаратами.
Консультанти з ДКБ “Південне”:
проф. Новіков Олександр Васильович: системи керування ракет-носіїв.
доц. П’ятак Ігор Авдійович: системи керування космічних апаратів.
ст. вик. Грошелев Дмитро Геннадійович: динаміка і балістика космічних апаратів.