ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

1. Галузь знань – 13 Механічна інженерія
Освітня програма: «Ракетні двигуни та енергетичні установки»
Спеціальність: 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітні рівні: Бакалавр, магістр, доктор філософії

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг: 55 осіб
Сертифікати для вступу: УВАГА: в 2022 році – за результатами національного мультипредметного тесту
(https://mon.gov.ua/ua/tag/zno-2022)
1) математика; 2) українська мова і література; 3) фізика або іноземна мова

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Термін навчання: 2 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг: 55 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра); 2) фахове випробування за спеціальністю

Магістр на базі ОКР бакалавр

Термін навчання: Освітньо-наукова програма «Ракетні двигуни та енергетичні установки»  – 1 рік 10 місяців. Освітньо-професійна програма «Ракетні двигуни та енергетичні установки» – 1 рік 10 місяців.
Ліцензійний обсяг: 25 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому бакалавра;
2) фахове випробування за спеціальністю;
3) іспит з іноземної мови

Доктор філософії на базі ОКР магістр

Термін навчання: Освітньо-наукова програма «Ракетні двигуни та енергетичні установки»  – 1 рік 10 місяців. Освітньо-професійна програма «Ракетні двигуни та енергетичні установки» – 1 рік 10 місяців.
Ліцензійний обсяг: 25 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому бакалавра;
2) фахове випробування за спеціальністю;
3) іспит з іноземної мови
2. Галузь знань – 14 Електрична інженерія
Освітня програма: «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»
Спеціальність: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітні рівні: Бакалавр, магістр

Бакалавр на базі повної середньої освіти

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг: 25 осіб
Сертифікати для вступу: УВАГА: в 2022 році – за результатами національного мультипредметного тесту.
(https://mon.gov.ua/ua/tag/zno-2022)
1) математика; 2) українська мова і література; 3) фізика або іноземна мова

Бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

Термін навчання: 2 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг: 25 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра); 2) фахове випробування за спеціальністю

Магістр на базі ОКР бакалавр

Термін навчання: Освітньо-професійна програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» – 1 рік 10 місяців.
Ліцензійний обсяг: 15 осіб
Умови вступу: 1) наявність диплому бакалавра; 2) фахове випробування за спеціальністю; 3) іспит з іноземної мови

Крім загальноосвітніх університетських курсів студенти кафедри вивчають термодинаміку, теплопередачу,  фізику плазми, горіння, конструкції різноманітних двигунів та енергетичних установок, турбін, насосів, компресорів, систем живлення, динаміку рідинних двигунів, надійність та відпрацювання двигунів. Системи прямого та машинного перетворення енергії, теплові насоси, сонячні та вітрові електростанції, біогазові установки, геліоколектори та концентратори сонячного випромінювання, енергозберігаючі технології, які є актуальними в сфері нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Виробнича практика здійснюється на базових підприємствах – ДКБ «Південне» и ДП ВО «ПМЗ» та «Solar Park Підгороднє».

Протягом п’яти років студенти кафедри є переможцями міжнародних олімпіад по ракетно-космічним наукам. Кафедра створює всі необхідні умови для розвитку особистості студента.