Сергій Вікторович АЛЕКСЄЄНКО
завідувач кафедрою

На кафедрі механотроніки фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю “Прикладна механіка”. Кафедра забезпечує загальну інженерну підготовку студентів університету з дисциплін:

 • інженерна та комп’ютерна графіка,
 • прикладна та технічна механіка,
 • аерогідромеханіка,
 • деталі машин і приладів,
 • теорія машин і механізмів.

Основні напрями теоретичних і прикладних досліджень кафедри пов’язані з механотронікою – галуззю науки і техніки, яка ґрунтується на синергетичному об’єднанні механіки, електротехніки, мікроелектроніки, теорії керування, комп’ютерної техніки, автоматизованого проектування:

 • математичне моделювання процесів і систем;
 • динаміка та аеродинаміка роботів-безпілотників;
 • дослідження проблем динаміки та керування виробничими роботами,
 • гнучкими виробничими системами, роботомеханічними системами космічного призначення, ракетами-носіями (РН), космічними апаратами (КА); розробка методів динамічного проектування РН і КА як об’єктів керування;
 • теоретичні та прикладні дослідження у механіці, енергетиці та машинобудуванні;
 • процеси аерогідродинаміки та тепломасообміну;
 • акустика і аналіз випромінювання акустичних коливань, шуму двигунів та вітроенергетичних агрегатів;
 • теоретичні та експериментальні дослідження у галузі нових конструктивно-компонувальних схем виробів ракетно-космічної та авіаційної техніки, електромеханічних пристроїв поступального та обертального руху, хвильових та кулько-гвинтових передач, міцності та оптимізації сучасних машинобудівельних конструкцій.

Очолює кафедру доцент, доктор технічних наук С.В. Алексєєнко. Учбовий процес забезпечують професори д.т.н. Т.М. Кадильникова, д.т.н. Г.І. Сокол, доценти, к.т.н. Н.С. Ащепкова, к.т.н. В.С. Дудніков, к.т.н. О.П. Юшкевич, О.В., ст. викладач Ю.В. Тарасенко.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Професори Приходько О.А., Шептун Ю.Д. брали участь у підготовці магістрів із Бразилії.
Професор Сокол Г.І. є членом Американської Асоціації з науки та техніки.


Доцент Манойленко О.О. перебував з 10 січня по 08 лютого 2012 року за індивідуальним грантом для наукового стажування у Франції (м. Ле Ман, Технічний університет) в рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та наукових установах у 2011-2012 р.р.

Доцент Алексєєнко С.В. перебував з 10 січня по 08 липня 2014 року за індивідуальним грантом для наукового стажування у Німеччині (м. Брауншвейг, Технічний університет) в рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та наукових установах у 2013-2014 рр.

Також в березні 2019 р. брав участь у Програмі академічних обмінів «Мевлана», Туреччина, Караманський університет імені Махметбея, з курсом лекцій “Зледеніння аеродинамічних поверхонь літальний апаратів”.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра механотроніки фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара є наступницею (методичною, науковою, навчальною, кадровою) легендарних кафедр ФТФ ДНУ(ДДУ):

 • Кафедра прикладної механіки – заснована в 50-х роках минулого століття. На кафедрі працювали такі викладачі як Косько, Головач, Каращенко, Конох та багато інших.
 • Кафедра деталей машин – також одна з найстаріших кафедр ФТФ. В різні роки на кафедрі працювали Осипова, Яременко, Нагорний, Коряков-Савойський.
 • Після об’єднання цих кафедр була створена Кафедра технічної механіки (Макаренков, Міхєєв та інші).
 • В 2014 році після об’єднання Кафедри технічної механіки з Кафедрою робототехніки, новостворена Кафедра механотроніки стала профілюючою.