Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1979 р. і мала назву «Кафедра охорони праці». До складу викладачів кафедри увійшла група фахівців кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету та хімічного факультету. Очолив кафедру доц. Задара В.М.

У 1987 р. у зв’язку із зміною навчальних планів Міносвіти України кафедра була перейменована в кафедру безпеки життєдіяльності

У 1992 р. кафедру очолив проф. С.П. Фомін. До складу кафедри також увійшли доценти В.Т. Агапова, В.І. Довгаль, О.В. Золотько, Ю.М. Мелікаєв, О.В. Долженкова, А.Г. Шишацький, В.І. Пурхсванідзе, старші викладачі – О.Г. Петляк, П.Ф. Маслюченко, І.В. Ходурська.

В 1996 р. кафедра почала здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Слід відмітити, що значна кількість випускників знайшла робочі місця за фахом на підприємствах державного та приватного секторів економіки. Багато із них і сьогодні підтримують творчі зв’язки з викладачами кафедри.
Співробітниками кафедри постійно виконувався великий обсяг науково-дослідних робіт. З 1986 року по 1992 рік кафедрою у співдружності з КБ «Південне» виконано ряд фундаментальних та прикладних робіт по підвищенню обороноздатності країни (науковий керівник – В.М. Задара, відповідальний виконавець – А.Г. Шишацький)

Основним напрямком НДР кафедри БЖД була розробка методів та засобів покращення умов праці та захисту навколишнього середовища. Розроблені технологічні схеми та режими очищення викидів забруднюючих речовин та стічних вод. Результати цих НДР впроваджені при організації об’ємних вибухів на залізорудних шахтах Кривбасу, складуванні та зберіганні подрібленої руди на відкритих складах. Розроблені технологія та технологічні схеми обробки агломераційної шихти розчинами ПАР. Ці результати впроваджені на аглофабриках ВАТ «Арселормітталстіл» (Кривій Ріг). Розроблені та впроваджені автоматичні системи пожежогасіння для умов похилих виробок рудників Кривбасу. Виконавцями цих робіт стали проф. С.П. Фомін, доценти В.Т. Агапова, В.М. Задара, А.Г. Шишацький, ст. викладачі О.Г. Петляк, Ю.В. Піцик. Вдосконалена типова технологічна схема цукрового виробництва шляхом очищення аміачних стічних вод. На Губиниському цукровому заводі впроваджені зміни до технології, що забезпечують зниження енерго- та ресурсомісткості продукції (виконавці – доценти Ю.М. Мелікаєв, О.В. Золотько)

Викладачами кафедри створена наукова база даних для прогнозування екологічного впливу експлуатації ракетно-космічної техніки на зміни клімату та стан озонового шару Землі (виконавці – проф. С.П. Фомін, доц. А.Г. Шишацький, ст. викладач О.Г. Петляк).

З 2009 р. по 2013 р. кафедру очолював доцент Ю.М. Мелікаєв.
Виконані дослідження з розробки методології використання дистанційного зондування Землі за допомогою космічної техніки для аналізу екологічного стану поверхні Землі та з визначення рівня забруднення територій важкими металами (виконавці – доц. А.Г. Шишацький, ст. викладач Л.О. Дорганова)

В 2013 завідувачем кафедри став професор О.В. Січевий, який очолював кафедру до 2021 року. Склад кафедри на 2014 рік: проф. Г.А. Кроїк, доценти – О.В. Золотько, О.Г. Левицька, О.В. Долженкова, Ю.М. Мелікаєв, старший викладач Ю.В. Войтенко.

Колективом кафедри виконаний великий обсяг організаційно-методичної роботи по підготовці нової освітньої програми «Екоаналітика та техногенна безпека», що на думку фахівців кафедри відкриватиме нові сторінки історії на шляху наукових досягнень наших викладачів і студентів.

На сьогодні здійснено 2 набори студентів за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища за освітньою програмою «Екоаналітика та техногенна безпека» у 2020 та 2021 роках, які вивчають фундаментальні та новітні дисципліни професійної підготовки, приймають учать у науковій діяльності, що призведе в майбутньому до формування фахівців, що зможуть вирішувати актуальні задачі техногенної безпеки.