Кафедра безпеки життєдіяльності забезпечує викладання загальних університетських дисциплін: «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» .

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Дослідження техногенного впливу на навколишнє середовище та прогнозування рівня забруднення повітряного середовища міста від діючих техногенних джерел;
 • Математичне моделювання процесу розсіювання викидів від постійно діючих стаціонарних джерел забруднення;
 • Прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови;
 • Практична оцінка шкідливих факторів в робочих зонах на території промислових підприємств;
 • Прогнозування змін в стані навколишнього середовища, які здійснюються в результаті антропогенного впливу;
 • Використання аерокосмічної інформації для моніторингу забруднення навколишнього середовища важкими металами та радіонуклідами;
 • Захист навколишнього середовища і здоров’я людини в умовах промислового виробництва, розробка методів захисту атмосферного повітря від металургійного виробництва;
 • Створення принципово нових способів переробки відходів ракетно-космічної та машинобудівної промисловості в сировинні композити для чорної металургії.
 • Визначення негативного впливу процесів виробництва ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище;

Викладачі кафедри Безпеки життєдіяльності мають багаторічний досвід педагогічної та практичної роботи на промислових підприємствах, зокрема у сфері:

 • оцінки впливу на навколишнє середовище;
 • розробки дозвільних документів з екології;
 • організації поводження із відходами;
 • розрахунку екологічних ризиків;
 • космічного моніторингу та обробки космічних знімків;

Склад кафедри: в.о. завідувача кафедри професор, д.т.н. Русакова Т.І., доцент, к.т.н. Долженкова О.В., доцент, к.т.н. Золотько О.В., доцент, к.т.н. Левицька О.Г., ст. викладач Войтенко Ю.В., яка в грудні 2021 року вдало захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

П.І.Б  Найменування посади  Науковий ступінь, вчене званняКонтакти НПП, електронна адреса  Назви освітніх компонент, які викладає НППНаукові інтереси, Напрями  дослідженьПосилання на профілі НПП в наукометричних базах (Google Scholar, Scopus, Web of Science, Researchgate, ORCID)
Русакова Тетяна ІванівнаВ.о. завідувача кафедри безпеки життєдіяльності, заступник декана ФТФ з наукової роботид.т.н., професорRusakova@ftf.dnu.edu.uaТехнології основних виробництв; Екологічна статистика; Компютерне проєктування в технологіях захисту довкілля; Математичне моделювання в технологіях захисту довкілля; Чисельні методи в задачах екоаналітики.Математичне моделювання в технологіях захисту атмосферного повітря, оцінка шкідливих факторів в робочих зонах на території промислових підприємствhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=_KLGXoYAAAAJ&hl=ru – Google Scholar; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189703919 – Scopus;  http://www.researcherid.com/rid/V-4834-2017 – Web of Science;  https://www.researchgate.net/profile/Tania_Rusakova – Researchgat https://orcid.org/0000-0001-5526-3548  
Левицька Олена ГригоріївнаДоцент кафедри безпеки життєдіяльності, заступник декана ФТФ з профорієнтаційної роботик.т.н., доцентLLevi@ukr.netВступ до спеціальності; Екоаудит; Екотехнології в оздобленні інтер’єрів; Екотектура екстер’єрів; Безпека життєдіяльності та цивільний захист; Вплив ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище.Збирання та утилізація пластикових відходів, переробка відходів станцій очищення стічних вод, нейтралізація проливів нафтопродуктів, аналітика викидів забруднюючих речовин при спалюванні викопних та біопалив в топках котлоагрегатівhttps://orcid.org/ 0000-0002-2598-3651 https://scholar.google.com.ua/citations?user=sYPShucAAAAJ&hl=ru https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri https://publons.com/researcher/4943515/olena-levytska/ https://www.researchgate.net/profile/Olena-Levytska-2  
Долженкова Олена ВікторівнаДоцент кафедри безпеки життєдіяльностік.т.н., с.н.с.dolena2017@ gmail.comБезпека життєдіяльності та охорона праці; Безпека життєдіяльності та цивільний захист4 Охорона праці в галузі4 Урбоекологія4 Моніторинг навколишнього середовища.Охорона довкілля, підвищення безпеки життєдіяльностіhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2uN_FV4AAAAJ&hl=ru http://www.researcherid.com/rid/C-2127-2018 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Dolzhenkova
Золотько Олена ВасилівнаДоцент кафедри безпеки життєдіяльностік.т.н., доцентzltkelena@gmail.comБезпека життєдіяльності та охорона праці; Безпека життєдіяльності та цивільний захист; Охорона праці в галузі; Техніка захисту навколишнього середовища; Промислова екологія.Екологічні проблеми ракетно-космічної технікиhttps://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup#author https://publons.com/researcher/1761633/zolotko-olena/ https://publons.com/researcher/1761633/zolotko-olena/ https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vCs7qKUAAAAJ
Войтенко Юлія Володими-рівнаСтарший викладач кафедри безпеки життєдіяльностік.т.н., доцентJuliya.voytenko.1983@gmail.comБезпека життєдіяльності та охорона праці; Безпека життєдіяльності та цивільний захист; Охорона праці в галузіЗнепилення атмосферного повітря; викиди пилу в процесах агломерації; боротьба з пилом із застосуванням ПАР.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7Kz6mI4AAAAJ

Викладачі кафедри безпеки життєдіяльності крім викладання на усіх факультетах ДНУ ім. О. Гончара дисциплін: «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», «Охорона праці в галузі» здійснюють керівництво розділами дипломних робіт «Охорона праці» (у бакалаврів) та «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» (у магістрів).

Організаційно-технічне забезпечення навчального процесу кафедри здійснюють: інженер 1 категорії Н.І. Ткачова, ст. лаборант В.В. Придан.