Алексєєнко Cергій Вікторович
Завідувач кафедри механотроніки

доцент, кандидат технічних наукМеханотронікагалузь науки і техніки, заснована на взаємодійному об’єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами.

Завдання мехатроніки як науки полягає в інтеграції знань з таких раніше відособлених областей, як прецизійна механіка і комп’ютерне керування, інформаційні технології і мікроелектроніка. На стиках цих наук і виникають нові ідеї мехатроніки. Науково-технічне рішення можна вважати мехатронним, якщо компоненти не просто взаємодіють один з одним, але при цьому утворена система має нові властивості, які не були властиві її складовим.

Мехатронний підхід до проектування різніх родів обладнання полягає в тому, що при проектуванні складного гірничого обладнання такі об’єкти повинні створюватися як органічні цілісні електро-механо-гідро-електронні технічні системи, що включають електронно-комп’ютерну апаратуру автоматизованого управління.

Багато сучасні системи є Мехатронні або використовують елементи мехатроніки, тому поступово мехатроніка стає «наукою про все». Мехатроніка застосовується в багатьох галузях і напрямах, наприклад: робототехніка, автомобільна, авіаційна і космічна техніка, медичне та спортивне обладнання, побутова техніка.

Кафедра викладає загальні інженерні дисципліни: Інженерну та комп’ютерну графіку, технічну механіку, гідро- та аеродинаміку, опір матеріалів, деталі машин и приладів, теорію машин і механізмів.

Основні напрямки наукових досліджень – теоретичні та прикладні дослідження в механіці, енергетиці та машинобудуванні:
– Процеси аерогідродинаміки і тепломасообміну;
– Математичне та чисельне моделювання;
– Акустика, аналіз випромінювання акустичних коливань, шуму двигунів і вітроенергетичних установок;
– Теоретичні та експериментальні дослідження в області нових конструктивно-компоновочне схем ракетно-космічної та авіаційної техніки, електромеханічних пристроїв поступального і обертального руху, хвильових і кулько-гвинтових передач, міцності та оптимізації сучасних машинобудівних конструкцій в умовах контактної взаємодії та термопружного стану.
До складу кафедри входить науково-дослідна галузева лабораторія аеродинаміки.

Дисципліни на кафедрі прикладної механіки

1. Аерогідрогазодинаміка.
2. Деталі машин.
3. Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання.
4. Інженерна графіка.
5. Нарисна геометрія , інженерна та комп’ютерна графіка .
6. Інженерна та комп’ютерна графіка.
7. Нарисна геометрія та інженерна графіка.
8. Метрологія і стандартизація.
9. Метрологія та взаємозамінність.
10. Стандартизація, метрологія та контроль за якістю продукції.
11. Основи конструювання.
12. Опір матеріалів.
13. Спец. розділи опору матеріалів.
14. Прикладна гідрогазодинаміка.
15. Прикладна механіка.
16. Розрахунок аеродинамічних характеристик ЛА.
17. Теорія механізмів і машин.
18. Теоретична та прикладна механіка.
19. Теорія технічних систем.
20. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів.

История Кафедры Технической механики

Кафедра была основана в 1952 году одновременно с организацией физико-технического факультета. За годы существования кафедра несколько раз меняла название (теории машин и механизмов, деталей машин, графики, прикладной механики. Направления научно-педагогической деятельности кафедры были основаны заведующими кафедрой профессорами Косько И.К, Яременко Д.М., Макаренково А.Г., Приходько А. А.

Кафедра обеспечивает преподавание общеинженерных и специализированных курсов для физико-технического, механико-математического и химического факультетов. Основные курсы, которые читаются на кафедре: Инженерная графика, Начертательная геометрия, Теория технических систем, Теория механизмов и машин, Основы конструирования, Детали машин, Сопротивление материалов, Прикладная и теоретическая механика, Аерогидрогазодинамика, Прикладная Гидрогазодинамика, Расчет аэродинамических характеристик самолетов, Метрология, Взаимозаменяемость и стандартизация. По количеству дисциплин и численности студентов кафедра отвечает нескольким специализированным кафедрам технических вузов.

Теоретические и прикладные исследования в механике, энергетике и машиностроении-это неотъемлемая часть работы кафедры технической механики. Профессор Приходько А.А. возглавляет исследование процессов аэрогидродинамики и тепломассообмена. Особое внимание уделяется математическому и численному моделированию. Научные результаты используются в проектно-конструкторских работах в авиации, ракетной технике, энергомашиностроении, металлургии, химических технологиях, транспорте. Под руководством профессора Сокол Г.И. проводятся исследования в области акустики, анализа излучения акустических колебаний, шума двигателей и лопастей ветроэнергетических установок, разрабатываются новые акустические перспективные системы и устройства. На кафедре выполняются теоретические и экспериментальные исследования в области новых конструктивно-компоновочный схем в современной и перспективной технике, электромеханических устройств поступательного и вращательного движения, волновых и шарики-винтовых передач, прочности и оптимизации современных машиностроительных конструкций в условиях контактного взаимодействия и термопружного состояния. Результаты нашли применение в ракетно-космической и испытательной технике, ветроэнергетике.

В состав кафедры входит научно-исследовательская отраслевая лаборатория вибротехникы (научный руководитель доцент Логвиненко Е.А.). В лаборатории выполняются исследования динамики нелинейных вибросистем. Следствием исследований стала разработка методов расчета колебаний систем, новые конструкции эффективных вибромашин.

Сотрудниками кафедры за все годы существования кафедры было защищено
4 докторских
25 кандидатских диссертаций
опубликовано 7 монографий
600 статей, получено более
450 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Отличительной чертой кафедры является постоянный поиск новых научных направлений в теоретической и прикладной механике, новейшей технике с привлечением к исследованиям студентов, аспирантов и молодых ученых.

Викладачі кафедри механотроніки

Алексєєнко Cергій Вікторович

Завідувач кафедри механотроніки, кандидат технічних наук

Викладач наступних дисциплін:

– Основи механіки рідини та газу

– Твердотільне комп’ютерне моделювання в САПР AutoCAD та Компас 3D

– Нарисна геометрія

– Інженерна та комп’ютерна графіка

Координатор програми «Горизонт 2020».

Науковий напрям дослідженнь: Моделювання безпілотніх літальних апаратів. Дослідження аеродинаміки літальних аппаратів.

_________________________________________________________________________

Шептун Юрій Дмитрович
Професор кафедри механотроніки, доктор технічних наук.

Викладач наступних дисциплін:

  1. Теорія керування
  2. Математичне моделювання руху виробничих роботів
  3. Теорія автоматичного регулювання
  4. Управління механотронними системами
  5. Автоматизація виробничих процесів

Науковий напрям дослідженнь: Дослідження систем управління.

_____________________________________________________________________________

Сокол Галина Іванівна
Професор кафедри механотроніки, доктор технічних наук

Викладач наступних дисциплін:

– Теорія механізмів та машин

– Методологія та організація наукових досліджень

– Акустика та дослідження вібрацій у машинах

Науковий напрямок дослідженнь: Дослідження інфра- та ультразвуку, механічного руху та взаємодії між тілами.

_____________________________________________________________________________

Дудніков Володимир Степанович

Доцент кафедри механотроніки, кандидат технічних наук.

Викладач наступних дисциплін:

– Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

– Основи метрології та електричних вимірювань

– Вступ до фаху

– Деталі машин

– Теорія механізмів і машин

– Основи метрології та електричних випромінювань

Науковий напрям дослідженнь: Дослідження вітроенергетичних установок, механіки рухів механізмів різних типів. Займаеться патентними дослідженнями.

____________________________________________________________________________

Манойленко Олександр Олекcійович

Доцент кафедри механотроніки, кандидат технічних наук

Викладач наступних дисциплін:

– Управляючи цифрові пристрої

– Динаміка маніпуляторів

– Цифрові системи керування

– Автономні мобільні роботи

Науковий напрямок дослідженнь: Розробка мікропроцесорів.

____________________________________________________________________________

Ащепкова Наталія Сергіївна

Доцент кафедри механотроніки, кандидат технічних наук

Викладач наступних дисциплін:

– Обчислювальні методи в теорії прийняття рішень

– Математичні основи роботомеханічних систем

– Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Завідувач факультету з наукової роботи зі студентами, веде гурток моделювання.

Науковий напрямок дослідженнь: Моделювання роботів

__________________________________________________________________________

Юшкевич Олег Павлович

Доцент кафедри механотроніки, кандидат технічних наук

Викладач наступних дисциплін:

– Основи конструювання

– Конструювання машин і механізмів

– Деталі машин

Науковий напрямок дослідженнь: Удосконалення деталей, що використовуються в різних типах машин.

_____________________________________________________________________________

Ромасько Юрій Анатолійович

Старший викладач кафедри механотроніки

Викладач наступних дисциплін:

– Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

– Пристрої електроніки та автоматики

– Електричні машини

– Гнучкі виробничі системи

– Механізми систем з ЧПК

_______________________________________________________________________

Сахно Олександра Анатолівна

Старший викладач кафедри механотроніки

Викладач наступних дисциплін:

– Основи проектування роботомеханічних систем

– Інформаційні пристрої робототехнічних систем

– Управління механотронними системами

______________________________________________________________________

Хоріщенко Олександр Андрійович

Асистент кафедри механотроніки

Викладач наступних дисциплін:

– Інженерна та ком’пюторна графіка

– Нарисна геометрія

– Основи механіки рідини та газу

– Гідравліка, гідро- та пневмопривід

– Програмування в інженерних розрахунках