Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв

Опис

«Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв» — це інноваційна освітня програма, яку пропонує кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Наша освітня програма — це передовий та інноваційний підхід до навчання. Ми пропонуємо унікальний набір дисциплін та технологій, що дозволять вам зрозуміти сучасні тенденції та технології у сфері автоматизації. Ви навчитеся проектувати та впроваджувати технологічні процеси, що забезпечать ефективне виробництво. Крім того, ви отримаєте навички робототехніки та автоматизованих систем керування виробничими процесами.

«Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв» — це освітня програма широкого профілю, яка дозволить вам навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навики високо цінуються роботодавцями.

Ви навчитеся досліджувати та вдосконалювати технологічні процеси виготовлення деталей машин і приладів, технологічного обладнання, оснащення машино- та приладобудівних цехів, складання виробів. Ми розглянемо з вами такі актуальні питання, як основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин; технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин; інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні; методи управління точністю й якістю обробки та складання; методи механічної обробки, їх стабільність і надійність; моделювання, проектування й оптимізація технологічних процесів у машинобудуванні; контроль, управління та діагностика технологічних систем; автоматизація операцій механоскладального виробництва; технологічні проблеми гнучкого й автоматизованого виробництва; проблеми створення систем підтримки життєвого циклу виробу машинобудування; нанотехнології в машинобудуванні та багато інших.

Отже, якщо ви бажаєте навчитися інноваційним науковим підходам до виробничих технологій, та отримати висококваліфіковану освіту, яка забезпечить вам успішну кар’єру в цій галузі, то наша програма саме для вас!

Освітня програма першого бакалаврського рівня «Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» відповідає деталізованим галузям за Міжнародною стандартною класифікацією освіти з назвами 0715 «Mechanics and metal trades» та 0716 «Motor vehicles, ships and aircraft».

ЩО ТАКЕ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ?

Машинобудування — це галузь науки і техніки, яка теоретично досліджує та вдосконалює технологічні процеси виготовлення деталей машин і приладів, технологічного обладнання, оснащення машино- та приладобудівних цехів, складання виробів, яка розглядає такі питання:

 • Основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин.
 • Технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин.
 • Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні.
 • Методи управління точністю й якістю обробки та складання.
 • Методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.
 • Моделювання, проектування й оптимізація технологічних процесів у машинобудуванні.
 • Контроль, управління та діагностика технологічних систем.
 • Автоматизація операцій механоскладального виробництва.
 • Технологічні проблеми гнучкого й автоматизованого виробництва.
 • Проблеми створення систем підтримки життєвого циклу виробу машинобудування.
 • Нанотехнології в машинобудуванні.
ЧОМУ ТИ НАВЧИШСЯ?

Застосовувати сучасні інформаційні технології менеджменту та комп’ютерні системи для інженерного аналізу, проектування, конструювання, організації виробництва та керування життєвим циклом продукту на всіх його етапах.

Бакалавр із комп’ютерного інжинірингу — це фахівець, який розуміє наукову, проектну, виробничо-технологічну, організаційно-економічну та інші складові процесу створення продуктів та виробів у галузі машинобудування. Основний об’єкт діяльності такого фахівця — це обладнання, устаткування, машини та технологічні процеси виготовлення, експлуатації та ремонту з використанням комп’ютерних технологій. Саме поняття «Інжиніринг» дуже близьке до поняття «менеджмент», але охоплює набагато більше процесів, наприклад:

 • інноваційний інжиніринг та реінжиніринг — розробка нових бізнес-проектів, впровадження новітніх технологій виробництва та покращення вже існуючих систем;
 • фінансування — техніко-економічне обґрунтування та оцінка вартості нового проекту, розробка кошторисів, складання звітів, розробка планів розвитку підприємства, обґрунтування витрат тощо;
 • консультативні інженерні послуги — дослідження і консультування з технічних інженерних питань, інженерні послуги в галузі проектно-конструкторських робіт для промислових технологічних процесів та виробництв, автоматизація цих процесів;
 • логістика — організація управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах, забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для виробництва або продажу;
 • експлуатація — розробка системи планово-попереджувальних робіт спрямованих на забезпечення безперервної експлуатації промислового або іншого обладнання та машин, організація процесів їх обслуговування, ремонту та відновлювальних заходів.

Зрозуміло, що це далеко неповний перелік, а тільки приклади.

ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ?

Проблем з отриманням першого робочого місця по закінченні кафедри не буває — ми сприяємо працевлаштуванню всіх наших випускників на провідні підприємства України від загальномашинобудівних до ракетобудівних, включаючи проектні інститути всіх галузей промисловості, а також приватні інжинірингові компанії.

Також під час навчання ми пропонуємо нашим студентам взяти участь у студентських інноваційних проектах та прослухати безкоштовні додаткові освітні курси організовані нашими партнерами.

ПОСИЛАННЯ
Освітньо-професфесійна програма «Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв», редакція 2020 рокуПереглянути
Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 133 Галузеве машинобудуванняПереглянути
Сертифікат про акредитацію спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за рівнем «бакалавр»Переглянути

Додаткова інформація

Освітня програма

Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв

Спеціальність

Галузь знань

Освітній рівень

Основа вступу

Форма навчання

Денна

Кафедра

Вам також може сподобатися…