Інжиніринг сучасних двигунних установок для ракет-носіїв, космічних апаратів, авіації та транспорту (рідинних, твердопаливних, гібридних, електрореактивних, турбореактивних, внутрішнього згоряння). Виробництво, зберігання та використання як традиційної так і відновлюваної енергії (геліоколектори, фотоперетворювачі, вітряки, теплові насоси, біогаз, геотермальна енергія).

Освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня

Освітньо-професійні програми другого магістерського рівня

Освітні програми третього освітньо-наукового рівня