Конструювання та технології роботизованого машинобудування; теорія механізмів і машин, акустика; міцність деталей машин, матеріалознавство та ливарне виробництво; роботомеханіка та робототехніка; фізика та прикладна математика мехатронних систем; аеромеханіка; гідро-пневматика; електротехніка; мікроелектроніка; програмування; автоматичні системи промисловості; філологія прикладної механіки.

Освітні програми

Освітньо-професійна програма
першого бакалаврського рівня
Освітньо-професійна програма
другого магістерського рівня
Освітня програма третього
освітньо-наукового рівня