Комп’ютерне моделювання автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем, розробка комп’ютерних візуально-аналітичних методів діагностики складних систем, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій, принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, сучасного програмно-апаратного забезпечення автоматизації систем контролю та управління.

Динаміка, балістика та автоматичні системи керування рухомими об’єктами та системами, їх інформаційне забезпечення. Електротехніка, електроніка і радіоелектронні прилади та пристрої і інформаційне забезпечення авіаційних і космічних літальних апаратів та наземних комплексів, які забезпечують їх функціонування і керування. Супутникові і мобільні системи зв’язку.

Освітньо-професійні програми першого бакалаврського рівня

Освітньо-професійні програми другого магістерського рівня

Освітні програми третього освітньо-наукового рівня