Мережа сайтів «ФІЗТЕХ» — Фізико-технічний факультет ДНУ

 

 

Кафедра безпеки життєдіяльності


Екоаналітика, екологiчна статистика, екоаудит, моніторинг, очищення газових потоків, стічної та питної води, утилізація відходів, ресайклінг, конструкційні матеріали, матмоделювання, комп’ютерне проектування у екології, екобрендінг, безпека товарів споживання, захист урбосистем та рекреаційних зон, екотектура інтер’єрів та екстер’єрів, охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист.


 

Кафедра двигунобудування


Інжиніринг сучасних двигунних установок для ракет-носіїв, космічних апаратів, авіації та транспорту (рідинних, твердопаливних, гібридних, електрореактивних, турбореактивних, внутрішнього згоряння). Виробництво, зберігання та використання як традиційної так і відновлюваної енергії (геліоколектори, фотоперетворювачі, вітряки, теплові насоси, біогаз, геотермальна енергія).


 

Кафедра космічних інформаційних технологій


Наукові основи синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень у комп’ютерно-інтегрованих середовищах. Інформаційні й комп’ютерно-інтегровані технології проектування та розрахунку параметрів. Фізичне моделювання систем. Технологічна підготовка виробництва й оптимізація в умовах використання інформаційних технологій. Методи випробувань та діагностики. Методи та засоби контролю технічного стану.


 

Кафедра механотроніки


Конструювання та технології роботизованого машинобудування; теорія механізмів і машин, акустика; міцність деталей машин, матеріалознавство та ливарне виробництво; роботомеханіка та робототехніка; фізика та прикладна математика мехатронних систем; аеромеханіка; гідро-пневматика; електротехніка; мікроелектроніка; програмування; автоматичні системи промисловості; філологія прикладної механіки.


 

Кафедра проектування та конструкцій


Проектування та конструювання ракет-носіїв, космічних літальних апаратів, розрахунок окремих елементів конструкцій та систем забезпечення працездатності ракетно-космічних літальних апаратів, оптимальне проектування складних технічних систем, надійність і безпека експлуатації літальних апаратів та ракетно-космічних комплексів, відпрацювання ракетно-космічних комплексів, розробка програмного забезпечення для розрахунку окремих елементів ракетно-космічних комплексів.


 

Кафедра радіоелектронної автоматики


Комп’ютерне моделювання автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем, розробка комп’ютерних візуально-аналітичних методів діагностики складних систем, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій, принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, сучасного програмно-апаратного забезпечення автоматизації систем контролю та управління.


 

Кафедра систем автоматизованого управління


Динаміка, балістика та автоматичні системи керування рухомими об’єктами та системами, їх інформаційне забезпечення. Електротехніка, електроніка і радіоелектронні прилади та пристрої і інформаційне забезпечення авіаційних і космічних літальних апаратів та наземних комплексів, які забезпечують їх функціонування і керування. Супутникові і мобільні системи зв’язку.


 

Кафедра технології виробництва


Технології деталей, агрегатів, виробів ракетно-космічної і авіаційної техніки. Інноваційні і адитивні технології. Моделювання і інтегровані системи проектування технологічних процесів. Металеві, неметалеві, композиційні, еластомерні, керамічні, матеріали, у т.ч. для екстремальних умов експлуатації. Організація і управління високотехнологічними виробництвами. Проектування обладнання і оснащення.