З лютого 2023 року на фізико-технічному факультеті працює п’ять кафедр. Кафедра є структурним підрозділом закладу вищої освіти, який зазвичай спеціалізується на конкретному науковому напрямку. Діяльність кафедри забезпечують науково-педагогічні працівники — професори, доценти, викладачі, педагогічні працівники — завідувачі лабораторіями, методисти, навчально-допоміжні працівники — інженери, лаборанти, а також наукові співробітники.

Кафедри фізико-технічного факультету

Кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій

Кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій для тих, хто мріє знати про космос та новітні технології, — це місце, де ти зможеш реалізувати свій творчий потенціал, найсміливіші ідеї та одержати знання, …

Кафедра механотроніки

Конструювання та технології роботизованого машинобудування; теорія механізмів і машин, акустика; міцність деталей машин, матеріалознавство та ливарне виробництво; роботомеханіка та робототехніка; фізика та прикладна математика мехатронних систем; аеромеханіка; гідро-пневматика; електротехніка; мікроелектроніка; …

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Комп’ютерне моделювання автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем, розробка комп’ютерних візуально-аналітичних методів діагностики складних систем, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій, принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, сучасного програмно-апаратного …

Кафедра двигунобудування

Інжиніринг сучасних двигунних установок для ракет-носіїв, космічних апаратів, авіації та транспорту (рідинних, твердопаливних, гібридних, електрореактивних, турбореактивних, внутрішнього згоряння). Виробництво, зберігання та використання як традиційної так і відновлюваної енергії (геліоколектори, фотоперетворювачі, …

Кафедра безпеки життєдіяльності

Екоаналітика, екологiчна статистика, екоаудит, моніторинг, очищення газових потоків, стічної та питної води, утилізація відходів, ресайклінг, конструкційні матеріали, матмоделювання, комп’ютерне проектування у екології, екобрендінг, безпека товарів споживання, захист урбосистем та рекреаційних …

Головною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки студентів з певної освітньої програми, розвиток науково-дослідної роботи та впровадження новітніх досягнень у відповідну галузь. На кафедрі відбуваються лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи та інші форми навчальної роботи зі студентами. Крім того, професорсько-викладацький склад кафедри займається науковою роботою, проводить дослідження у відповідній галузі знань, публікує наукові статті та монографії. Крім того, на кафедрі можуть проводитися наукові конференції, семінари, круглі столи та інші наукові заходи з метою обміну досвідом та наукового діалогу з представниками вітчизняної та зарубіжної наукової спільноти.