Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Опис

Доктор філософії за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» — це висококваліфікований науковець і фахівець у галузі проектування, виробництва, експлуатації та дослідження літальних апаратів різного призначення. Він має глибоке знання з механіки, аеродинаміки, матеріалознавства, електроніки, керування та інших дисциплін, що стосуються авіації та космонавтики. Він може проводити самостійні науково-дослідні роботи, розробляти новітні технології i конструкції для аерокосмічної техніки, викладати у вищих навчальних закладах та брати участь у наукових проектах і програмах. Якщо вас цікавить наука про космос i ви хочете зробити свій внесок у розвиток цієї галузі, не зволікайте, зробить наступний крок до своєї мрії!


Освітня програма третього освітньо-наукового рівня «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» доктора філософії є високоспеціалізованою програмою, яка надає аспірантам глибокі знання в галузі авіаційної та космічної техніки. Освітня програма має на меті підготувати висококваліфікованих фахівців з глибоким розумінням технологій та наукових принципів, які лежать в основі розвитку авіаційної та космічної техніки.

Програма доктора філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки є особливо привабливою для тих, хто має ступінь магістра в галузі авіаційної техніки або космічної техніки. Це дає можливість розширити свої знання та навички у галузі, яка постійно розвивається і має великий потенціал для майбутнього.

Наявність викладачів з багатим досвідом роботи в авіаційній та космічній галузях дозволяє аспірантам отримати практичні поради та рекомендації від фахівців з справжнього життя. Можливість виконання науково-дослідницьких проектів в галузі авіації та космосу дозволяє здобувачам розвивати свої здібності та навички, а також зробити внесок у розвиток галузі.

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
“АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
ОКНазва
ОК 1.1Філософія та наукова етика
ОК 1.2Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3Інноваціно-дослідницька діяльність
ОК 1.4Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1Системне проектування ракетно-космічної техніки
ОК 2.2Технологічні рішення в організації процесів життєвого циклу літальних апаратів
ОК 2.3Моделювання процесів у системах та агрегатах ракетно-космічної техніки
ОК 2.4Актуальні проблеми розвитку технологій авіаційно-космічного виробництва
ОК 2.5Викладацька практика

НАУКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ PHD

Що вивчають під час навчання в аспірантурі за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії?

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів і їх систем, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА), включаючи:

 • опис, прогнозування, встановлення закономірностей, пов’язаних з дослідженнями фізичних процесів у конструкціях, агрегатах та системах ЛА;
 • розробку методів прийняття обґрунтованих проектно-конструкторських та технологічних рішень для вибору оптимальних параметрів та організації процесів життєвого циклу ЛА, а також зв’язку цих процесів із властивостями виробів та техніко-економічними й організаційними характеристиками їх виробництва;
 • формування для цих цілей математичного та програмного забезпечення.

Особливість освітньої програми полягає в тому, що її основним вмістом є системне вивчення питань проектування, конструювання та виробництва ЛА, аналіз досвіду створення зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Значення рішення наукових та технічних проблем даної спеціальності виявляється у вдосконалюванні теоретичної, методичної, експериментальної та виробничої бази, яке дозволить підвищити якість і зменшити видатки на розробку, виробництво та експлуатацію ЛА. Ця галузь науки є комплексною, охоплює питання пов’язані з виявленням фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей із метою застосування результатів цих досліджень на практиці.

Які напрями досліджень?

 • Загальні проблеми проектування авіаційної та космічної техніки. Прогнозування техніко-економічних і тактико-технічних характеристик літальних апаратів (ЛА) всіх класів. Критерії оцінки їх обрису, аеродинамічної схеми, компонування з урахуванням їх призначення й умов експлуатації.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів проектування, розрахунку на міцність, виробництва та випробування ЛА різних класів.
 • Наукові основи синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів ЛА та їх стиків і з’єднань, зокрема в комп’ютерно-інтегрованих середовищах.
 • Розроблення методів інформаційних і комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність ЛА.
 • Наукові основи фізичного моделювання літальних апаратів і їх систем. Теоретичне й апаратурне забезпечення моделювання. – Розроблення методів і засобів визначення статистичних, динамічних, вібраційних, акустичних, теплових і комбінованих навантажень на ЛА. Теоретичне й експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки.
 • Дослідження та розроблення методів розрахунку на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість, а також визначення ресурсу агрегатів ЛА із металевих сплавів і композиційних матеріалів. Методи прогнозування несучої здатності деталей і агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи технологічної підготовки авіаційно-космічного виробництва й оптимізація технологічних процесів в умовах використання інформаційних технологій.
 • Розроблення, створення та впровадження систем технологічних процесів і оснащення для виробництва деталей складної форми із високоміцних і спеціальних матеріалів та для складання агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи точності, якості, продуктивності та надійності технологічних систем виробництва ЛА.
 • Застосування сучасних авіаційно-космічних наукоємних технологій в інших галузях промисловості. Методи та засоби утилізації відходів і виробів, непридатних до використання.
 • Методи льотних і наземних випробувань ЛА та їх систем, діагностики їх характеристик, оптимального спостереження (оцінювання) стохастичних параметрів їх стану.
 • Дослідження в галузі теоретичного та технічного забезпечення й автоматизації міцнісних випробувань ЛА на статичне навантаження та ресурс із застосуванням методів і засобів неруйнівного контролю, аналізу зруйнованих деталей. Оптимальне управління випробуваннями. Прогнозування зміни характеристик ЛА.
 • Методи та засоби контролю технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Додаткова інформація

Освітня програма

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Спеціальність

Галузь знань

Освітній рівень

Основа вступу

,

Форма навчання

Денна, Заочна

Кафедра

,

Вам також може сподобатися…