Якщо ви дійсно захоплюєтесь наукою та маєте бажання підтвердити свій науковий рівень дипломом доктора філософії PhD, а також пройти педагогічну практику — ласкаво просимо до аспірантури.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі строки:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Початок прийому заяв та документів04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів22 липня 2022 року
Проведення вступних випробуваньз 01 вересня до 09 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступниківдо 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 19 вересня 2022 року
Зарахування вступниківне пізніше 23-30 вересня 2022 року
Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

• опис документів вступника;
• особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

• список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
• згоду на обробку персональних даних;
• реферат (за потреби).

Зразки

Заява вступ 2022 (зразок). Згода вступ 2022 (зразок). Особовий листок вступ 2022 (зразок). Список праць вступ 2022 (зразок).

Зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.

Що таке аспірантура?

Аспірантура — це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Спочатку аспірант визначає цікавий для нього науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає літературу, проводить експеримент, результат якого обробляє. Аналізує, порівнює отримані дані з тими, які вже зробили інші науковці. Це все робиться заради висновків, які аспірант робить у кінці. Це називається дисертація — щось серйозніше та науковіше ніж курсова та дипломна робота.

Форми навчання — денна та заочна. Термін навчання — 4 роки. База вступу — магістр, спеціаліст.

СпеціальністьЛіцензований обсяг,
осіб
Програма іспиту
зі спеціальності
Робочі програми
дисциплін
131 Прикладна механіка12ПереглянутиПереглянути
132 Матеріалознавство15ПереглянутиПереглянути
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка30ПереглянутиПереглянути
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології6ПереглянутиПереглянути
173 Авіоніка7ПереглянутиПереглянути

Вартість навчання за контрактом набору 2022 переглянути.

 

Корисні посилання
Нормативні документи на сайті університетуПереглянути
Вимоги до оформлення дисертаціїПереглянути
Вимоги до опублікованої монографіїПереглянути
Перелік наукових спеціальностейПереглянути
Таблиця відповідності спеціальностейПереглянути
Перелік наукових фахових виданьПереглянути
Спеціалізовані вчені ради при ДНУПереглянути
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)Переглянути
Положення про спеціалізовану вчену радуПереглянути
Про опублікування результатів дисертаційПереглянути
Як підготувати і захистити дисертацію (методичні поради)Переглянути
Підготовка і захист дисертації (інформаційно-довідниковий посібник)Переглянути
ПИТАННЯ?

Завідувач відділу аспірантури, докторантури Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: +380563749825
E-mail: aspdnu@i.ua