Освітньо-наукова програма: “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Кафедра  радіоелектронної автоматики готує фахівців за освітньо-науковою програмою: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціальність:151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітній рівень: доктор філософії

Доктор філософії на базі освітнього ступеню магістр:
Термін навчання – 4 роки
Ліцензійний обсяг – 6 осіб.
Форма навчання: денна/заочна.

Умови вступу: Наявність диплому магістра або спеціаліста.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ