На кафедрі існують дві навчальні лабораторії «Кібербезпека» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Навчальна лабораторія «Кібербезпека» забезпечує лабораторні практикуми з:
 • «Мікропроцесори та мікроконтролери;
 • «Системи зв’язку»;
 • «Комп’ютерні мережі»;
 • «Радіотехнічні кола та сигнали».

Навчальна лабораторія «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» забезпечує лабораторні практикуми з:
 • «Фізичні основи автоматизації»;
 • «Оптичний контроль»;
 • «Цифрові методи обробки сигналів»;
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • «Системи автоматичного керування».
Навчальна лабораторія «Авіоніка»
забезпечує лабораторні практикуми з:
 • автономних систем керування літальних апаратів;
 • обчислювальних пристроїв;
 • промислової електроніки;
 • електроприводу.

Навчальна лабораторія «Радіотехніка»
забезпечує лабораторні практикуми з:
 • електротехніки та радіовимірювань;
 • радіорелейних систем зв’язку;
 • міні АТС;
 • супутникового зв’язку.

Дослідницька робота студентів

З перших курсів студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи. На кафедрі працює декілька наукових гуртків.

ГУРТКИ ТА НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

З перших курсів студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи. На кафедрі працює студентське проектно-конструкторське бюро зі створення українських молодіжних супутників та університетського наносупутника, та декілька наукових гуртків.

Результати наукової роботи студентів кафедри САУ представляються у доповідях на міжнародних конференціях і наукових статтях у фахових наукових збірниках України і закордоном. Щорік за результатами наукової роботи студентів кафедри публікується 2-5 статей і 20-30 тез доповідей.

За результатами участі студентів отримано 6 дипломів за кращі проекти ДКАУ і НЦАОМ. В проекті університетського наносупутника приймають участь до 20 студентів в рамках курсового і дипломного проектування.

Студенти кафедри – переможці Всеукраїнського конкурсу Авіатор. Смирнов Артем відвідав у числі переможців авіасалон Фарнборо (Лондон), а Бабаніна Анастасія – авіасалон Ле-Бурже (Париж).

Студенти мають можливість на протязі 1-2 семестрів проходити безкоштовно стажування в провідних західноєвропейських вищих навчальних закладах і отримати диплом європейського зразку.

На кафедрі проходили стажування аспіранти з Римського університету Італії, магістри з Федерального університету м. Бразиліа (Бразилія). Вони успішно захистили дисертації і працюють в Європейському космічному агентстві, університеті Бразилії і Космічному агентстві Бразилії.

На кафедрі САУ навчалися студенти з Індії, арабських країн і з Казахстану. Випускники з Казахстану працюють у Євразійському національному університеті ім. Льва Гумільова і космічному агентстві Казахстану – Казкосмос.