На кафедрі кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснюється підготовка студентів за першим, другим  та третім рівнями вищої освіти зі спеціальностей:

125 – Кібербезпека

Через стрімкий розвиток новітніх інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій світова спільнота отримала не лише численні переваги, а й випробування, зумовлені вразливістю інформаційної сфери щодо стороннього кібернетичного впливу. Тому створення та постійне вдосконалення надійних систем …
Докладніше

174 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати …
Докладніше

173 – Авіоніка

Авіоніка – це  комплекс радіоелектронних приладів авіаційних і космічних літальних апаратів (ЛА), що забезпечує їх функціонування і керування ними. Це вимірювальні датчики, системи прийому і обробки інформації, приводи автоматичного керування різними пристроями, системи навігації, системи телекомунікації з наземними станціями.

Переваги, які ви отримаєте обравши навчання на одній з цих спеціальностей:

  • Актуальна спеціальність
  • Сучасні технології навчання
  • Висококваліфіковані викладачі
  • Реальні задачі
  • Насичене студентське життя
  • Працевлаштування в кращих компаніях

Кафедра КбКІТ приділяє особливу увагу зв’язку навчальної та науково-дослідницької роботи студентів. Це забезпечує умови для формування у майбутніх фахівців аналітичного мислення та розвиває їхні здатності до вирішення нових задач, які щодня виникають в світі передових технологій.

Починаючи з самого початку навчання наші студенти отримують змогу випробувати свої сили та навички у різноманітних олімпіадах, конкурсах наукових робіт, виступити на конференціях з доповідями, тезами тощо. Турботливе, проте вимогливе ставлення до студентів, професійний підхід до викладання навчального матеріалу, надання можливостей для отримання додаткової інформації за спеціальністю – за межами дисциплин, що викладаються в рамках навчальної програми, – сприяє якісній підготовці студентів, підвищує шанси отримати в подальшому престижну, цікаву, високооплачувану  роботу та швидко пристосовуватись до виробничого процесу.

Бакалаврат

Магістратура

Аспірантура