Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

Однією з найважливіших переваг спеціальності, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання програмної та апаратної частин, написання програмного забезпечення під реальні виробничі процеси чи об’єкти. Це дає змогу випускниками успішно працювати розробниками програмного та апаратного забезпечення для засобів робототехніки, вбудованих систем, систем неруйнівного контролю, розумних будинків, займати керівні посади у відділах з автоматизації та метрології, а також реалізувати себе у якості менеджерів проєктів, тестувальників програмного забезпечення, системних адміністраторів та ін.

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій готує фахівців в галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за освітньою програмою:

Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітні рівні: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти, третій (PhD, доктор філософії) рівень вищої освіти.

Студенти цієї спеціальності ґрунтовно вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, сучасні інформаційні технології підтримки прийняття рішень, комп’ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки. У процесі навчання вивчаються прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програми автоматизованого проєктування та виробничої автоматизації (Solid, AutoCAD, Ansys), сучасні технології (Selenium, Katalon Studio) та мови програмування (C++, Python, HTML, СSS). Поглиблено вивчають англійську мову для професійного спілкування в міжнародному середовищі, мають можливість: мобільного обміну з іншими країнами і участі у різноманітних проєктах.

Студенти навчаються за найсучаснішими навчальними планами, які щорічно оновлюються відповідно до актуальних тенденцій сучасності. В них враховуються не тільки останні досягнення в IT-індустрії, а й потреби реального сектора виробництва світу взагалі й України зокрема. А в процесі навчання наші викладачі допоможуть бакалаврам, магістрам та аспірантам висловити і реалізувати свої погляди на модернізацію промисловості в тих галузях, які їм найбільш цікаві.

В навчальному процесі широко використовуються матеріали досліджень, виконаних науковим колективом кафедри КбКІТ. До таких досліджень активно залучаються студенти кафедри. Кафедра обладнана сучасними засобами мікропроцесорної і вимірювальної техніки, має 2 комп’ютерних класи із мережею Internet.

Студенти кафедри КбКІТ проходять практику на підприємствах: ДП «КБ «Південне», «ПриватБанк», лабораторіях NoosphereEngineeringSchool ГО «Асоціація Ноосфера», Cisco, кафедра КбКІТ ФТФ ДНУ, Національний центр аерокосмічної освіти молоді України, ООО «Машинобудування».

Випускники працюють в проєктно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, на підприємствах зв‘язку, транспорту, в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в сфері розробки та управління програмного забезпечення в державних установах; комерційних банках; аудиторських і консалтингових агентствах; компаніях, що ведуть розробки або надають послуги у галузі захисту інформації (ДП «КБ «Південне», служба безпеки України (СБУ), компанія «AMC bridge», «ПриватБанк», «Монобанк», компанія «Аpriorіt», компанія NOOSPHERE,  компанія «Softserve», Microsoft, ООО «Машинобудування»).