Сьогодні відбувся захист магістерських робіт за ОП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти було представлено результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під пильним керівництвом досвідчених науковців. Під час доповідей студенти висвітлили актуальні проблеми галузі та запропонували своє бачення щодо покращення і удосконалення розвитку ефективності показників на підприємствах, організацій та установах різних сфер за відповідною галуззю. Екзаменаційна комісія у складі: д.т.н., проф. Гнатушенко В.В. ( голова ЕК), д.т.н., проф. Малайчук В.П., д.т.н., проф. Петренко О.М., к.т.н., доц. Клименко С.В., к.т.н., доц. Мазуренко В.Б. ( секретар) дійшла висновку, що магістерські роботи виконані на високому рівні, студенти продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання членів ЕК. Вітаємо студентів групи ТК-20м-1 із успішним захистом магістерських робіт та бажаємо натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості, нових досягнень та успішного працевлаштування за фахом!