Завідувач кафедри

Малайчук Валентин Павлович
завідувач кафедри радіоелектронної автоматики, доктор технічних наук, професор
Має більше 200 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, п’ять навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Є членом трьох спеціалізованих вчених рад.  Нагороджений орденом «За службу Вітчизні у Збройних силах СРСР» 3 ст., орденом «За Заслуги» 3 ст., медаллю «За бойові заслуги».
Наукові інтереси: теорія алгоритмів обробки інформації в системах неруйнівного контролю, кодування та передачі інформації, інформаційно-вимірювальні системи, візуально-аналітичні методи контролю та діагностики стану складних технічних систем. Керівник наукової школи кафедри РЕА «Інформаційно-вимірювальна технологія контролю, діагностики та захисту інформації».

Професори

Петренко Олександр Миколайович
професор кафедри радіоелектронної автоматики доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Має понад 200 наукових публікацій, в тому числі: 7 монографії, 5 колективні монографії, 4 винаходи та 1 патент. Є членом двох спеціалізованих вчених рад, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, редколегії фахового збірника наукових праць ДНУ «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій», Нагороджений почесними медалями “Академік В. І. Моссаковський” та «За заслуги перед ДНУ». Удостоєний почесного звання «Заслужений науковий співробітник Дніпропетровського університету».
Наукові інтереси – дослідження, сучасних технологій.

Селіванов Юрій Михайлович
професор кафедри радіоелектронної автоматики, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Має більше 120 наукових публікацій, в тому числі: 2 монографії, 2 колективні монографії, 4 винаходи та 1 патент. Є членом двох спеціалізованих вчених рад, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, редколегії фахового збірника наукових праць ДНУ «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій», Нагороджений почесними медалями “Академік В. І. Моссаковський” та «За заслуги перед ДНУ». Удостоєний почесного звання «Заслужений науковий співробітник Дніпропетровського університету».
Наукові інтереси – дослідження, неруйнівний контроль та діагностика механічних властивостей неоднорідних конструкцій з використанням лазерних інтерференційно-оптичних методів, створення й розвиток відповідних сучасних технологій.

Доценти

Клименко Світлана Володимирівна
доцент кафедри радіоелектронної автоматики, кандидат технічних наук, доцент
Має понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, сім навчальних посібників, три монографії.
Наукові інтереси: комп’ютерні методи обробки інформації в задачах психометричного тестування, інформаційно-вимірювальні технології контролю складних технічних об’єктів, математичне моделювання складних технічних об’єктів, ергатичні системи навчання у вищій технічній школі, сучасні WEB-технології, інформаційні технології підтримки прийняття рішень, системи технічного захисту інформації, інформаційна безпека, безпека IoT.

Рожковський Володимир Фаустович
доцент кафедри радіоелектронної автоматики,
кандидат технічних наук, доцент
Має 70 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, п’ять винаходів, захищених патентами або авторським свідоцтвом.
Наукові інтереси: комп’ютерні методи обробки інформації в задачах інтерференційно-оптичного неруйнівного контролю, створення моделей об’єктів для умов такого контролю.

Мазуренко Валерій Борисович
доцент кафедри радіоелектронної автоматики,
кандидат технічних наук
Має 30 наукових та науково-методичних публікацій.
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації.

e-mail: mazurenko@ftf.dnulive.dp.ua

Федорович Анна Ігорівна
доцент кафедри радіоелектронної автоматики, кандидат технічних наук
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації.

Поляков Гліб Олександрович
доцент кафедри радіоелектронної автоматики, кандидат технічних наук, доцент
Має 70 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, п’ять винаходів, захищених патентами або авторським свідоцтвом.
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації.

Лисенко Наталія Олександрівна
доцент кафедри радіоелектронної автоматики
кандидат технічних наук
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації.

Старші викладачі

Астахов Дмитро Сергійович
старший викладач кафедри радіоелектронної автоматики
Має понад 50 наукових та методичних публікацій
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології в неруйнівному контролі, статистичне моделювання і обробка вимірювань, сучасні методи цифрової фільтрації.
Практичні інтереси: безпека мережевих технологій, WEB-технології, мікропроцесорні системи автоматизації та збору даних.

Куінн Наталія Олександрівна
старший викладач кафедри радіоелектронної автоматики
Має 46 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 7 винаходів, захищених патентами або авторським свідоцтвом.
Наукові інтереси: оптичні методи неруйнівного контролю, кіберфізичні системи, інформаційні технології в освітньому процесі.

Стаценко Володимир Іванович
старший викладач кафедри радіоелектронної автоматики

Співробітники кафедри РЕА

Кудрєватих Олександр Тихонович
завідувач навчальної лабораторії “Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій” кафедри радіоелектронної автоматики
Має 30 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 6 винаходів, захищених патентами.
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології неруйнівного контролю оптичними методами, обробка цифрових зображень.

Максимова Світлана Миколаївна
інженер І категорії лабораторії “Кібербезпека” кафедри радіоелектронної автоматики

Коваленко Ірина Михайлівна
інженер І категорії лабораторії “Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій” кафедри радіоелектронної автоматики