Завідувач кафедри

Клименко Світлана Володимирівна
Завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кандидат технічних наук, доцент.
Має понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, сім навчальних посібників, три монографії.
Наукові інтереси: комп’ютерні методи обробки інформації в задачах психометричного тестування, інформаційно-вимірювальні технології контролю складних технічних об’єктів, математичне моделювання складних технічних об’єктів, ергатичні системи навчання у вищій технічній школі, сучасні WEB-технології, інформаційні технології підтримки прийняття рішень, системи технічного захисту інформації, інформаційна безпека, безпека IoT.

Професори

Малайчук Валентин Павлович
Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Доктор технічних наук, професор.
Має більше 200 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, п’ять навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Є членом трьох спеціалізованих вчених рад.  Нагороджений орденом «За службу Вітчизні у Збройних силах СРСР» 3 ст., орденом «За Заслуги» 3 ст., медаллю «За бойові заслуги».
Наукові інтереси: теорія алгоритмів обробки інформації в системах неруйнівного контролю, кодування та передачі інформації, інформаційно-вимірювальні системи, візуально-аналітичні методи контролю та діагностики стану складних технічних систем. Керівник наукової школи кафедри РЕА «Інформаційно-вимірювальна технологія контролю, діагностики та захисту інформації».

Петренко Олександр Миколайович
Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
Заслужений працівник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2013-го року. Нагороджений знаком «За наукові досягнення» Міністерством науки і освіти України, нагрудним знаком Національного космічного агентства України, почесними медалями “Академік В. І. Моссаковський” та «За заслуги перед ДНУ». Удостоєний почесного звання «Заслужений науковий співробітник Дніпропетровського університету».
Має понад 200 наукових публікацій, в тому числі: 7 монографії, 5 колективні монографії, 4 винаходи та 1 патент. Є членом двох спеціалізованих вчених рад, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, редколегії фахового збірника наукових праць ДНУ «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій».
Наукові інтереси – ідентифікація складних технічних об’єктів з метою оптимізації параметрів та побудови систем автоматичного управління та контролю. Об’єктом досліджень є процеси в підсистемах електричних ракетних двигунних установках та процеси їх оптимізації, управління та контролю.

Зірка Сергій Євгенійович

Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, доктор технічних наук. Читає курси з Електротехніки та ТОЕ.
Починаючи з 1995 року, основним напрямком наукової роботи було моделювання процесів в провідних феромагнітних середовищах, що характеризуються вихровими струмами, гістерезисом та магнітною в’язкістю. Результатом дослідження стало створення моделей, що відтворюють динамічні петлі гістерезису і втрати енергії в електротехнічних сталях, пермалоях, аморфних матеріалах і порошкових осердях при довільних режимах перемагнічування. З метою отримання експериментальних даних, виконання спільних досліджень і просування доробок наукової школи ДНУ до міжнародної спільноти було налагоджено контакти з науковцями Бельгії, Великої Британії, США, Японії та Італії. Методи, що запропоновані виконавцями роботи, знайшли послідовників і були незалежно застосовані в моделях, розроблених в низці закордонних університетів. На роботи ДНУ в цій галузі посилаються в багатьох міжнародних виданнях.
З 2010 року дослідження поширились на моделювання складних перехідних процесів в потужних трансформаторах, що входять до складу силових мереж. Роботи цього періоду відображені у статтях, опублікованих разом із спеціалістами із Норвегії, Італії, КНР та Австрії.

Авдєєв Вольт Васильович

Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, доктор технічних наук.
Має понад 200 наукових і методичних праць.
Наукові інтереси: динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів.

Селіванов Юрій Михайлович
Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
Має більше 120 наукових публікацій, в тому числі: 2 монографії, 2 колективні монографії, 4 винаходи та 1 патент. Є членом двох спеціалізованих вчених рад, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, редколегії фахового збірника наукових праць ДНУ «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій», Нагороджений почесними медалями “Академік В. І. Моссаковський” та «За заслуги перед ДНУ». Удостоєний почесного звання «Заслужений науковий співробітник Дніпропетровського університету».
Наукові інтереси: дослідження, неруйнівний контроль та діагностика механічних властивостей неоднорідних конструкцій з використанням лазерних інтерференційно-оптичних методів, створення й розвиток відповідних сучасних технологій.

Голубек Олександр Вячеславович

Професор кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, доктор технічних наук.
Нагороджений почесною медаллю «За заслуги перед ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля»». Є автором понад 60 наукових, науково-методичних та винахідницьких робіт, зокрема: 2 монографії, 40 наукових статей, 1 підручник, 4 навчально-методичних посібника та 4 патенти на винахід.
Наукові інтереси: балістика, динаміка та керування рухом ракетно-космічних літальних апаратів. Розробка, дослідження та експлуатація бортового та наземного сегменту систем керування ракетно-космічних літальних апаратів. Боротьба з космічним сміттям.

Доценти

Кулабухов Анатолій Михайлович
Доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Має близько 300 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є головою науково-методичної ради фізико-технічного факультету, секретарем науково-методичної комісії “Авіоніка” Міністерства освіти і науки України, керівником студентського проектно-конструкторського бюро по створенню університетського мікросупутника.

Лабуткіна Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кандидат технічних наук, доцент.
Результати наукових досліджень представлені більш ніж в 100 публікаціях, серед яких 65 статей у періодичних наукових виданнях. Є автором 5 науково-методичних праць (3 навчальних посібників і 2 методичних посібників).
Сфера наукових інтересів: Динаміка, балістика та управління рухом літальних апаратів. Моделювання і аналіз багатоелементних множин орбітальних об’єктів. Системи спостереження орбітальних об’єктів  засобами наземного і орбітального базування. Супутникові системи з функціями передачі, збереження і обробки інформації. Моделювання складних процесів і систем в галузі інформаційних технологій в космосі. Розвиток змісту технічної освіти і освітніх технологій.

Мазуренко Валерій Борисович
Доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
кандидат технічних наук.
Має 30 наукових та науково-методичних публікацій.
Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації, засоби забезпечення кібербезпеки сучасних систем автоматизації.

Федорович Анна Ігорівна
Доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: інформаційно- вимірювальні технології контролю, статистичне моделювання, методи оптимальної фільтрації.

Старші викладачі

Ізмалков Олексій Миколайович

Старший викладач кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, аспірант.

Співробітники кафедри

Максимова Світлана Миколаївна
Завідувач навчальної лабораторії кібербезпеки, систем керування та комп’ютерно-інтегрованих технологій кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Волошина Світлана Валентинівна

Iнженер І категорii навчальноi лабораторii кібербезпеки, систем керування та комп’ютерно-інтегрованих технологій кафедри кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Консультанти з ДКБ “Південне”:

старший викладач Грошелев Дмитро Геннадійович

Динаміка і балістика космічних апаратів.