Освітня програма:
“Кібербезпека та системи технічного захисту”

Кафедра  кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій готує фахівців в галузі знань:
12 «Інформаційні технології»
за освітньою програмою:
Кібербезпека та системи технічного захисту
Спеціальність:
125 Кібербезпека та захист інформації
Освітній рівень:
бакалавр

Бакалавр на базі повної середньої освіти:
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.
Ліцензійний обсяг – 60 осіб.
Форма навчання: денна
Сертифікати ЗНО для вступу:
1.Математика;
2.Українська мова і література;
3.Фізика або іноземна мова.

Освітня програма: “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Кафедра  кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій готує фахівців в галузі знань:
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»
за освітньою програмою:
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціальність:
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітні рівень:
бакалавр

Бакалавр на базі повної середньої освіти:
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.
Ліцензійний обсяг – 60 осіб.
Форма навчання: денна
Сертифікати ЗНО для вступу:
1.Математика;
2.Українська мова і література;
3.Фізика або іноземна мова.

Освітня програма: “Автоматика і управління в технічних системах”

Кафедра  кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій готує фахівців в галузі знань:
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»
за освітньою програмою:
Автоматика і управління в технічних системах
Спеціальність:
173 Авіоніка
Освітні рівень:
бакалавр

Бакалавр на базі повної середньої освіти:
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.
Ліцензійний обсяг – 60 осіб.
Форма навчання: денна
Сертифікати ЗНО для вступу:
1.Математика;
2.Українська мова і література;
3.Фізика або іноземна мова.

Детальніше про спеціальності

125 – Кібербезпека та захист інформації

Через стрімкий розвиток новітніх інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій світова спільнота отримала не лише численні переваги, а й випробування, зумовлені вразливістю інформаційної сфери щодо стороннього кібернетичного впливу. Тому створення та постійне вдосконалення надійних систем …

173 – Авіоніка

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій готує фахівців в галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за освітньою програмою: Освітня програма: Авіоніка Спеціальність: 173 Авіоніка Освітні рівні: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий …

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати …

173 – АВІОНІКА

Авіоніка – це  комплекс радіоелектронних приладів авіаційних і космічних літальних апаратів (ЛА), що забезпечує їх функціонування і керування ними. Це вимірювальні датчики, системи прийому і обробки інформації, приводи автоматичного керування різними пристроями, системи навігації, системи телекомунікації з наземними станціями.