Освітньо-професійна програма: “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Кафедра  радіоелектронної автоматики готує фахівців за освітньо-професійною програмою: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціальність:151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітній рівень: магістр

Магістр на базі освітнього ступеню бакалавр:
Термін навчання – 1 рік 5 місяців
Ліцензійний обсяг – 5 осіб.
Форма навчання: денна
Умови вступу:

  1. Наявність диплому бакалавра;
  2. Фахове випробування за спеціальністю;
  3. Іспит з іноземної мови.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ