Кафедру кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій було створено в січні 2023 року шляхом об’єднання двох кафедр з багаторічною історією наукових досліджень та підготовки фахівців вищої кваліфікації. Це кафедра систем автоматичного керування, яка веде свій початок зі створення фізико-технічного факультету та кафедра  радіоелектронної автоматики, яку було створено у 1966 році.

Починаючи з 2023/24 навчального року кафедра кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій здійснює набір та проводить підготовку здобувачів вищої освіти за наступними освітніми програмами.

І. За першим рівнем вищої освіти (бакалавр):

 • Кібербезпека та системи технічного захисту (спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації; галузь знань:  12 Інформаційні технології; на основі ПЗСО);
 • Системи керування і телекомунікації літальних апаратів і наземних комплексів (спеціальність: 173 Авіоніка; галузь знань:  17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; на основі НРК5);
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; галузь знань:  17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; на основі ПЗСО).

ІІ. За другим рівнем вищої освіти (магістр): Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; галузь знань:  17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; на основі освітнього ступеня бакалавра).

ІІІ. За третім рівнем вищої освіти (доктор філософії): 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; галузь знань:  17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; на основі освітнього ступеня магістра).

Водночас кафедра продовжує проводити підготовку здобувачів вищої освіти за наступними освітніми програмами.

І. На першому рівні вищої освіти (бакалавр):

 • Кібербезпека (спеціальність: 125 Кібербезпека; галузь знань:  12 Інформаційні технології);
 • Системи керування і телекомунікації літальних апаратів і наземних комплексів (спеціальність: 173 Авіоніка; галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації);
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування).

ІІ. На другому рівні вищої освіти (магістр):

 • Авіоніка (спеціальність: 173 Авіоніка; галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації);
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування).

ІІІ. На третьому рівні вищої освіти (доктор філософії):

 • Авіоніка (спеціальність: 173 Авіоніка; галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації);
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування).

Основні напрями наукових досліджень:

 • кібербезпека та інформаційний захист,
 • інформаційно-комунікаційні системи,
 • статистичні методи обробки інформації,
 • мережи зв’язку, криптографія, програмні та програмно-апаратні методи та засоби технічного захисту інформації,
 • автоматизація, комп’ютерно-інтегровані  технології та робототехніка,
 • технічне, програмне та математичне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів,
 • методи та засоби моделювання складних технічних систем та інформаційних технологій,
 • системи керування і телекомунікації літальних апаратів і наземних комплексів,
 • електротехніка, схемотехніка електронних, радіоелектронних і мікропроцесорних пристроїв,
 • радіолокація та навігація літальних апаратів,
 • супутникові системи і угрупування.

До складу кафедри входить навчальна лабораторія кібербезпеки, систем керування та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерно-інтегрованих технологій представляє Дніпровський національний університет в проєкті «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», що фінансується USAID та реалізується за допомогою компанії DAI Global LLC.

Студенти кафедри беруть активну участь у навчальній, науково-дослідній роботі, студентському самоуправлінні та культурно-масових заходах. Свої досягнення в науковій, практичній та дослідницькій роботі студенти демонструють під час захисту кваліфікаційних робіт, на конкурсах студентських робіт, студентських олімпіадах, міжнародних науково-практичних конференціях «Людина і космос», «Дніпровська орбіта», «Міжнародний астронавтичний конгрес» та інших.