Шановні колеги, організаційний комітет десятої міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», запрошує вас прийняти участь у заході, що відбудеться 26–28 березня 2019 року на базі Національної металургійної академії України.
Web-сторінка конференції http://nmetau.edu.ua/itmm.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.
2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.
3. Математичне моделювання складних систем.
4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.
5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.
6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.
7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.
8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно до 11 березня 2019 року (термін реєстрації подовжено, попередньо був 4 березня) надіслати на електронну адресу конференції:
1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;
2) заявку на участь у конференції по наданій формі;
3) копію документу про оплату організаційного внеску.

За бажанням учасників розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути опубліковані у вигляді наукових статей у окремих виданнях збірників наукових праць «Системні технології» ISSN: 1562-9945 та «Сучасні проблеми металургії» ISSN: 1991-7848, що входять до переліку фахових наукових видань МОНУ в галузі технічних наук, індексуються у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory та публікуються в «Українському реферативному журналі «Джерело», на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Для цього необхідно до зазначеного терміну – 11 березня 2019 року надати до оргкомітету конференції текст статті оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті», що розміщені на сайтах видань збірників наукових праць «Системні технології» http://st.nmetau.edu.ua/ та «Сучасні проблеми металургії» http://spm.nmetau.edu.ua/. Публікація статті оплачується з розрахунку 80 гривень/сторінка.

Вимоги до оформлення тез та інша інформація у файлі