Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», яка відбудеться 14-15 листопаду 2018 року в Донбаській державній машинобудівній академії (м Краматорськ, Україна). У роботі конференції планується засідання інтернет-секції (для учасників з інших міст та країн).
Основна тематика конференції
1. Створення системи безперервної освіти.
2. Створення системи забезпечення якості освіти.
3. Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу.
4. Інноваційні інформаційні технології у навчанні.
5. Творчість як основа розвитку людини.
6. Удосконалення ресурсного забезпечення освіти і науки.
7. Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.
8. Інклюзивна професійна і вища освіта.
9. Духовність і культура знань і навчання.
10. Громадське партнерство в освітньому процесі.
11. Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція.
12. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.
13. Підготовка конкурентоспроможних фахівців для підприємств. Дуальне навчання.
14. Завдання вищої освіти у сфері патріотичного виховання і гуманітарного розвитку суспільства.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська
Матеріали конференції
Для участі в конференції просимо до 01 листопаду 2018 р. надіслати в електронному вигляді слідуючи матеріали за адресою tiup@dgma.donetsk.ua:
– Заявку на участь (для кожного співавтора окремо);
– Статтю до збірника робіт учасників конференції.
Контакти:
Ковалевський С. В. -д. т. н., проф., завідувач кафедри Технології машинобудування ДДМА – голова оргкомітету; e-mail: kovalevskii@i.ua ,
тел .: +380626414770, +380504780394
Ємець В.В. аспірант кафедри Технології машинобудування ДДМА – технічний секретар конференції; e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua ,
тел .: +380626414770
У додатку – БІЛЬШ детальна інформація та Форма ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ.
З повагою,
Оргкомітет конференції