Дніпропетровський обласний ресурсний центр сталого розвитку спільно з Ресурсним центром зі сталого розвитку ДНУ ім. О. Гончара, ДНУЗТ за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні оголошує конкурс міні-проектів «Досягнення ЦСР» серед студентів.

На Конкурс подаються міні-проекти, які є реалістичними, актуальними, пошуковими за своїм характером, мають інтелектуальне та прикладне значення, можуть бути впроваджені у реальне життя, і відповідають тематиці та вимогам Конкурсу:
1. Зелене місто: проекти щодо енергозбереження, економії природних ресурсів, переробки та сортування відходів, впровадження принципу «зелений офіс» тощо.
2. Культурне місто: проекти щодо створення сучасного простору для розвитку молоді (арт-майданчиків, мистецьких просторів, центрів альтернативної освіти).
3. Комфортне місто: проекти щодо вдосконалення інфраструктури, що сприяють адаптації до потреб сучасного та комфортного міста.
4. Здорове місто: проекти спрямовані на популяризацію здорового способу життя.
5. Екологічне місто: проекти, що направлені на вирішення проблем в галузі енергозберігання, екологічної економії та сортування сміття.
6. Сталий розвиток як складова соціальної системи: проекти розвитку трудового потенціалу, мотивації персоналу, ресурсів праці..

У Конкурсі можуть брати участь студенти (1-4 курсів) I-IV рівнів акредитації вищих навчальних закладів у Дніпропетровській області.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ

Конкурсний матеріал або скан-копія матеріалу має бути надісланий до 01 березня 2019 року на електронну адресу olena.kharchenko@undp.org, копія Тетяна Дієва tetyana.diyeva@undp.org з позначкою “Kонкурс МІНІ-ПРОЕКТІВ – ЦСР” (при об’ємі більше ніж 10 мегабайт через файлообмінник). Матеріали в роздрукованому вигляді необхідно надати за адресою: 49010, ДНУЗТ,вул. Ларяна 2, ауд. 345, тел. 0933598151 (Єлізавета).

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

На Конкурс приймаються самостійно підготовлені міні-проекти, наукові роботи, присвячені вирішенню актуальних соціально-економічних проблем розвитку України, мають прикладне значення, можуть бути впроваджені у реальне життя, і відповідають тематиці та вимогам Конкурсу.
Мова проекту – українська.
Обсяг проекту – до 5 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297 мм) поля – по 2 см з усіх боків).
Структура наукового проекту:
1) титульна сторінка із зазначенням назви, автора роботи його наукового керівника та навчального закладу;
2) вступ (актуальність, мета і завдання, очікувані результати);
3) виклад змісту проекту;
4) додатки (за потреби).

НАГОРОДЖЕННЯ:
Автори проектів, що переможуть у конкурсі:
Отримають запрошення презентувати свій проект на «Дні Сталого Розвитку у Дніпрі», що проходитиме в м. Дніпро 15 березня 2019 р. за широкої участі представників влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, освіти, бізнесу.
Отримають грошеву винагороду та сертифікати від організаторів заходу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ
Оцінювання проектів базується на принципах відкритості й прозорості процедур з чітко визначеними критеріями оцінки поданих матеріалів.
Основними критеріями оцінювання проектів є:
 актуальність ідеї та можливість її реалізації;
 зрозумілість ідеї та чіткість етапів реалізації проекту;
 готовність проекту до виконання;
 перспективи розвитку проекту;
 можливість мультиплікації ідеї проекту.
За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 20. Максимально можлива кількість балів – 100.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ
До 18.00 год. 05 березня 2019.

З будь-якими питаннями щодо умов Конкурсу прохання звертатися до Регіонального координатора ПРООН з досягнення цілей сталого розвитку Дніпропетровській області Харченко Олени, olena.kharchenko@undp.org, тел: +380667120309.
Координатора Ресурсного центру зі сталого розвитку ДНУ Литвин Марини, maryna_lytvyn@ukr.net, тел. +380970959199.