В 2016 році стартував  Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють або навчаються у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОНУ.

Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, закріплення талановитих молодих вчених у науковій сфері та розбудова молодими вченими наукової кар’єри.

Конкурс проводиться щороку. Рішення про оголошення Конкурсу затверджується відповідним наказом МОН  із визначенням строків та тематики.

Строк виконання робіт і розробок – до 3 років.

Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

– кандидат наук, віком до 35 років;

– докторант або доктор наук, віком до 40 років.

До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники віком до 35 років.

Положення про конкурс молодих учених

Форма експертного висновку

Форма проекта