Запрошуємо студентів взяти участь у роботі студентського наукового гурта «Механотроніка».
Основними формами роботи наукового гуртка є:
1. Засідання наукового гуртка.
2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері механотроніки, програмування, машинобудування, авіа- та ракетобудування.
3. Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.
4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.
5. Обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.
Засідання наукового гуртка проводяться один раз на тиждень.
Керівник гуртка – доц. Ащепкова Н.С.
Організаційні збори 18.09.2017 у 14.00 ауд. 315 корп.10 ДНУ.