Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, яка відбудеться 11-12 жовтня 2018 р. у Палаці студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що розташований у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка м. Дніпра за адресою пл. Шевченка, 1.

Планується робота секцій за такими напрямами:

  • Університет як соціально-історичний феномен світової цивілізації
  • Сучасний університет і проблема вибору моделі розвитку: трансформаційні стратегії
  • Університет – опора національного державотворення
  • Університет і суспільство: стратегія і тактика менеджменту сучасного університету
  • Суспільне і особисте в освітньому і  науковому просторі університету: люди і покоління
  • Корпоративна культура університету: традиції і сучасність

Реєстрація – 11 жовтня з 10.00 до 11.00 у фойє Палацу студентів.

Початок конференції – 11.00.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Збірник матеріалів конференції оргкомітет планує видати до початку роботи форуму. Електронна версія збірника та програма конференції будуть розміщені на веб-сайті університету.

Вимоги до публікацій: Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conference@dnu.dp.ua, у темі листа потрібно зазначити прізвище доповідача і секцію. Матеріали оформляти в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в алфавітному порядку (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1). Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен мати 3 сторінки.

Оргкомітет залишає за собою право вносити незначні редакційні правки в текст або у разі невідповідності вимогам до оформлення тексту відмовити в публікації у збірнику.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

Учасники конференції мають до 20 вересня 2018 року включно надіслати на адресу електронної пошти conference@dnu.dp.ua:

1) заявку на участь у конференції (зразок у інформаційному листі),

2) текст тез доповіді.

З питань конференції звертатися до:

секретар оргкомітету Вершина Вікторія Анатоліївна

Контактний телефон: +38050-481-74-20, +38068-922-71-45

email: conference@dnu.dp.ua

Адреса оргкомітету: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

Докладніше можна ознайомитися з інформаційного листа. Бібліографічний опис подавати згідно зразка

Участь та публікація тез БЕЗКОШТОВНІ

.