ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової інтернетконференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (Вип. 44), яка відбудеться 28 лютого 2019 р.

Форма участі ‒ заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернетконференції передбачає публікацію статті в електронному збірнику матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://confscientific.webnode.com.ua через 14 днів після дати проведення конференції

Мови конференції – українська, російська, англійська

Учасники конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу

Щоб опублікувати статтю у збірнику матеріалів конференції необхідно:

1. Оформити статтю відповідно до вимог

2. Надіслати до 28 лютого (включно) на поштову адресу conferences@ukr.net наступні матеріали:

– статтю, оформлену відповідно до вимог;

– фото- чи сканкопію квитанції про сплату оргвнеску. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Степаненко М.П._Стаття, Степаненко М.П._Квитанція).

Для участі в науковій інтернет-конференції та розміщення статті в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка збірника, редагування текстів, сертифікат).

Детальніше – у інформаційному листі конференції